handshake
Referenscase

Beslutsstöd ger Outnorth affärskritisk kunskap och ökad effektivitet

Outnorth, Skandinaviens ledande e-handlare inom outdoor och friluftsliv, har implementerat beslutsstöd från QlikView med hjälp av Exsitec. ”Det är svårt att tänka sig hur vi hade gjort utan QlikViews beslutsstöd och Exsitecs hjälp”, säger Pelle Gustafsson, Supply Chain Manager och medgrundare på Outnorth.

Informations och analysbehov i en stark tillväxtfas

Det var i samband med att Outnorth bytte affärsystem som man började titta på en ny beslutsstödslösning. Eftersom företaget alltjämt är i kraftig tillväxt är det mycket att ha koll på. Man ville få bättre kontroll över sina kunddrivande kanaler så som e-postmarknadsföring och sökordsannonsering samt vad kunderna köpte.

I det gamla affärsystemet fanns all denna data men det var inte integrerat vilket gjorde det svårt att se den nödvändiga informationen som var utspridd.

Vi behövde möjligheten att kunna vrida och vända på olika parametrar för att se vad vi gör och för att kunna planera framåt.

– Pelle Gustafsson Supply Chain Manager och medgrundare på Outnorth.

Med stöd av Exsitec startade man med att sätta avgränsningar och anpassa gränsnittet för maximal nytta och användarvänlighet. Något som enligt Pelle Gustafsson menar Exstiec kunde bidra med sin erfarenhet inom beslutstöd och intergrationer.

Vi kände att Exsitec verkligen kunde mycket om både QlikView och integrationen med affärssystemet, som vi fick hjälp med på alla sätt. Men framförallt med att avgränsa projektet och göra det klart för start.

– Pelle Gustafsson Supply Chain Manager och medgrundare på Outnorth.

Affärskritisk kunskap och ökad effektivitet

Genom beslutsstödet kan Outnorth nu analysera hela verksamheten och det är möjligt att gå från översikt av nyckeltal, till analys och vidare till detaljer på grunddatanivå. Man har en bättre förståelse för hur försäljningen av varumärken och kategorier varierar under olika tidsperioder och kan analysera försäljning och marginaler, från varumärke ner till produktkategori och artikel.

Man vet nu också hur kunder hittar till hemsidan, vad de handlar och vartifrån, och hur detta är kopplat till affärsdatan. Att all affärskritisk information är lättillgänglig ger ett starkt beslutsstöd och bidrar till en betydligt bättre effektivitet i verksamheten. Man kan nu även rikta marknadsföringsinvesteringarna dit de gör störst nytta, baserat på fakta.

Beslutsstödet ger oss mycket värdefull information som vi har stor nytta av. Styrkan i QlikView tycker jag är att kunna gå uppifrån på totalen och sedan ner på exempelvis våra märken och kategorier, och hela tiden enkelt skifta spår. Vi har också känt oss uppmärksammade som kund och det har fungerat mycket bra med Exsitec som partner i projektet.

– Pelle Gustafsson Supply Chain Manager och medgrundare på Outnorth.

Nya upptäckter genom beslutsstöd från QlikView

Tillsammans byggde sedan Exsitec, Outnorths tekniker och affärsystemets konsult lösningen: ett beslutsstöd från QlikView som kombinerar verksamhetsdata från affärssystemet Navision med webbplatsdata från Google. Vid implementeringen var det mycket arbete i början med att verifera data eftersom allt måste stämma exakt, exempelvis kontering av kvitton och att allt stämde med dagsförsäljningen. Efter några månader var lösningen klar att sjösättas och börja användas.

Ungefär ett år senare utvecklade man lösningen ytterligare eftersom man hittade nya sätt att dra nytta av verksamhetsdatan.

Vi upptäcker fortfarande nya sätt som datan är bra för.

– Pelle Gustafsson Supply Chain Manager och medgrundare på Outnorth.

Beslutsstöd med QlikView gav Outnorth möjligheterna att:

  • Rikta marknadsföringsinvesteringarna dit de gör störst nytta – baserat på fakta.
  • Bättre förstå hur försäljningen av varumärken och kategorier varierar under olika tidsperioder.
  • Analysera försäljning och marginaler från varumärke ner till produktkategori och artikel på ett bättre sätt.
  • Gå från översikt av nyckeltal, till analys och vidare till detaljrad på grunddatanivå.