Referenscase

Beslutsstöd ger Outnorth affärskritisk kunskap och ökad effektivitet

Outnorth, Skandinaviens ledande e-handlare inom outdoor och friluftsliv, har implementerat beslutsstöd från QlikView med hjälp av Exsitec. ”Det är svårt att tänka sig hur vi hade gjort utan QlikViews beslutsstöd och Exsitecs hjälp”, säger Pelle Gustafsson, Supply Chain Manager och medgrundare på Outnorth.

– Vi behövde möjligheten att kunna vrida och vända på olika parametrar för att se vad vi gör och för att kunna planera framåt, säger Pelle Gustafsson på Outnorth.

Beslutsstöd med QlikView gav Outnorth möjligheterna att:

  • Rikta marknadsföringsinvesteringarna dit de gör störst nytta – baserat på fakta.
  • Bättre förstå hur försäljningen av varumärken och kategorier varierar under olika tidsperioder.
  • Analysera försäljning och marginaler från varumärke ner till produktkategori och artikel på ett bättre sätt.
  • Gå från översikt av nyckeltal, till analys och vidare till detaljrad på grunddatanivå.