Kontakt
Referenscase

Fonus anpassade IT-stödet för det personliga mötet

Fonus, Sveriges ledande koncern för begravningsverksamhet och familjejuridik, lanserar nu sitt nya verksamhetssystem. Den nya lösningen som skapats av Exsitec innebär en modernisering av Fonus verksamhetsstödjande IT, med bland annat en helt ny webbaserad applikation för kundmöten och en e-handelslösning.

Fonus stod för drygt ett år sedan med en rejäl utmaning: att både modernisera sitt gamla system och IT-plattform samt inleda ett digitaliseringsarbete för verksamheten. Den gamla IT-plattformen gick inte att fortsätta utveckla, och man ville digitalisera i syfte att dels modernisera verksamheten och skapa bättre effektivitet, men också för att vara bättre rustad att möta den nya tidens krav. Det befintliga ärendehanteringssystemet hade många år på nacken och behövde både moderniseras och göras mer användarvänligt.

− Vi behövde en rejäl modernisering av verksamhetssystemen. Det behövde vara lättillgängligt och lättarbetat för våra kundrådgivare och representanter, både i mötet med kunden och ute på fältet. Som specialister på kombinationen affärssystem, webb och mobila lösningar, framstod Exsitec som den mest attraktiva leverantören för att hjälp oss med detta, säger Karin Högseth, regionchef på Fonus.

Unikt för projektet är att den egenutvecklade webbapplikationen är den del av systemet som varit mest i fokus och lösningen har gjorts både rollbaserad och situationsanpassad: till exempel Fonus nya kund-app som gör det möjligt för kundrådgivaren att sitta tillsammans med kunden och titta på arrangemang och speciella önskemål på en surfplatta eller TV-skärm. I stort innebär det hela en digitalisering istället för papper, vilket skapar en säkrare och lättare process för alla.

Ett nytt affärssystem – Visma Business – implementerades som transaktionsmotor i den totala lösningen och all information som hanteras i webblösningen lagras i affärssystemet. Lösningen har även stöd för arbete ute på fält, bland annat för att hantera beställningar och logistik liksom genomförandet av begravningar. Affärssystemet har också införts på Fonus kistfabrik för att skapa ett helt integrerat logistikflöde. Fabriken har också fått möjlighet att exponera sina produkter i en e-handelslösning som bygger på Visma Zpider.

"Vi har nu tagit ett rejält digitalt kliv framåt med en lösning som gör det bättre för både kunder, kundrådgivare och våra representanter. Trots att projektet växte och utvecklades har samarbetet med Exsitec gått mycket bra och smidigt, och vi står nu betydligt bättre rustade för framtiden, - Karin Högseth."

Fonus nya verksamhetssystem har efter en genomförd pilotdrift rullats ut distrikt för distrikt, med full driftsättning i sikte. I framtiden ämnar Fonus att vidareutveckla systemet med lösningar specifikt för kunderna.

− Det är glädjande och stimulerande att ha hjälpt Fonus med detta omfattande projekt och digitaliseringsresa. Vi ser fram emot att fortsätta vara med och hjälpa Fonus befästa ledarskapet inom sin bransch både vad gäller ett effektivt arbetssätt och en modern kundupplevelse, säger Johan Kallblad, VD på Exsitec.