Linnéa Pålsson
Linnéa Pålsson
kontakta mig

Moderna projektverktyg ökar lönsamheten

Moderna projektverktyg ökar lönsamheten

Ett projektverktyg både förenklar administration av projekt, minskar felmarginaler samt sparar in tid och pengar för företag. 

Ett projektverktyg kan i många fall vara mer effektivt än projektorganisationer. Projektorganisationer är vanligt i tjänsteföretag såsom reklam och media, ingenjör- och arkitektur eller IT-konsultverksamhet samt advokatbyråer. En stor utmaning som är gemensamt för alla branscher är att få ihop projekten och se till att alla delar samarbetar. Många gånger används flera olika system eller manuella kanaler för att få ihop hela flödet.

Lägg tiden på de faktiska målet med projektet - inte administration

Med ett webbaserat projekthanterings- och tidrapporteringssystem kan du minimera den administrativa insatsen. Genom systemet har alla som är involverade i projektet tillgång till all information som är samlad på ett och samma ställe. Det skapar en ökad delaktighet hos alla involverade, både genom att det bidrar med relevant information och genom att de får inblick i hur just deras arbete eller projekt fortlöper. Lägg tiden på mer värdeskapande aktiviteter och på rätt saker för det faktiska målet med projektet.

Spara tid med ett modernt projektverktyg 

Vad som också är vanligt i projektorganisationer är att projektmedlemmarna är utspridda geografiskt eller att personal ofta är ute hos kund på kunduppdrag. Med ett molnbaserat system loggar projektmedlemmarna in i systemet oavsett var de är. Det skapar en flexibilitet där projektmedlemmarna kan fylla i uppgifter eller rapportera tid på plats. Därmed säkerställs att inget glöms faktureras till kund eller att debiterbara timmar försvinner. På så sätt kan ni se till att projekten blir mer lönsamma, kvalitén ökar och ni blir konkurrenskraftiga.

Minska den mänskliga faktorn med ett digitalt projektverktyg

Har ni själva räknat på hur mycket pengar som ni förlorar på att de sker slarv eller att saker missas i organisationen? Tänk själv om ni har en organisation med 10 stycken anställda och dessa missar en debiterbar timme per månad. Det är 10 timmar * debiteringspris = mycket pengar. Pengar som egentligen inte hade behövt gå förlorade.


Genom ett modernt projektverktyg får ni en övergripande bild över alla projekt som är igång och en total koll på varje specifikt projekt. Allt för att få ett komplett flöde genom hela processen och för att göra era projekt lönsammare.

Kontakta skribenten

Linnéa Pålsson
Linnéa Pålsson