Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering

6 termer att ha koll på inom beslutsstöd 2020

6 termer att ha koll på inom beslutsstöd 2020

Beslutsstöd eller Business Intelligence, som det också kallas, blir allt vanligare att företag använder sig av i sitt operativa och strategiska arbete. Att kunna vända och vrida på sin data på rätt sätt i beslutsfattandeprocesser och förstå den information som kan utvinnas ur datan är viktigt för konkurrenskraften. I samband med uppsvinget för beslutsstöd, så cirkulerar fler och fler buzzwords i dessa sammanhang.

I detta inlägg går vi igenom några av de trendigaste termerna inom beslutsstöd och förklarar varför de är så viktiga för en modern, konkurrenskraftig verksamhet. Värt att tillägga är att många termer inte har en svensk motsvarighet.

Data Literacy

Data literacy eller datakunskap handlar om att kunna tolka, analysera och förstå data. Begreppet innefattar förmågan att arbeta och argumentera med stöd av data. Många företag har svaren på sina frågor kring exempelvis affärsutveckling gömda i data, och möjligheten att kunna utvinna den informationen blir allt viktigare för konkurrenskraften. 

Data Science

Ett samlingsord för att på olika sätt utvinna information kallas Data Science och handlar om att generera insikter utifrån stora, ostrukturerade datamängder. I takt med att allt fler processer digitaliseras, blir en följdeffekt att mer och mer data samlas in. Större datamängder behöver hanteras på nya, kreativa sätt och detta innefattar alltså Data Science. Användningen av data science som verktyg kan lösa många affärsproblem genom att informationen i data utvinns, oavsett hur ostrukturerat och rörigt det är i grunden. 

Data Discovery

Data Discovery är en process för att utforska data. Genom att samla data från många olika datakällor såsom databaser, rest API:er och filer minskar personberoendet i processer att ta fram analysunderlag från olika informationssilos. Genom att föra samman data från flera olika, separerade källor skapas en samlad analyspunkt. Därefter handlar det om att  hitta mönster och avvikelser i data, ofta med stöd av tydliga och lättförståeliga visualiseringar.

Democratization of Data

Democratization of Data handlar om att sprida tillgången på data så att information blir tillgänglig för fler. Det finns mycket att vinna genom att ge relevanta nyckelpersoner inom en organisation tillgång till den information som kan effektivisera och utveckla deras dagliga arbete.  Genom att exempelvis flytta resultatrapporteringen från Excel in i ett beslutsstödssystem kan chefer få möjlighet att själva analysera sin enhets resultat. Ledtiden från analys till agerande blir därmed kortare, kännedomen om respektive chefs verksamhet ökar och arbetet effektiviseras.

Data-driven

Att vara datadriven innebär att beslut fattas på fakta snarare än på magkänsla. Det är viktigt att datadrivenheten genomsyrar arbetssättet och är en ständig följeslagare i såväl operativ som strategisk verksamhet. Genom att vara nyfiken på sin verksamhet och arbeta aktivt med dataanalys kommer viktiga insikter dyka upp i högre utsträckning än om verksamheten sköts “som den alltid gjorts”.      

Ad Hoc Analysis

Med ett beslutsstödsverktyg kan användaren enkelt vända och vrida på sin data,  och gå djupare ner i en befintlig rapport allt eftersom nya behov uppstår under analysprocessen. Det är detta som kallas ad hoc analys. Låt säga att datat i en rapport pekar på att försäljningen gått ner under en viss månad. För att undersöka det vidare kan användaren gå ner på kundnivå och upptäcker kanske att kunderna inte köpte produkt X under den givna perioden. Genom att gå vidare ner på lagernivå för produkten uppdagas det att leverantören för produkt X inte kunnat leverera produkten under perioden, vilket orsakade minskningen i försäljning. Således har användaren fått nya insikter genom att direkt kunna besvara spontana frågor som uppkommit under analysen, allt i samma rapport. Beslutsstödsverktyget utgör alltså en tidseffektiv och insiktsgivande lösning. 

 

Ökad effektivitet med beslutsstöd

Bättre beslutsunderlag ger en enklare vardag. Med ett kraftfullt beslutsstöd, eller business intelligence, kan ni ta in information från flera olika datakällor, visualisera och analysera informationen samt dela era insikter med kollegorna. Genom att ha koll på dessa 6 termer får du en klar bild av hur just din verksamhet kan effektiviseras med hjälp av ett beslutstöd. 

 

 

Läs mer om beslutsstöd genom att klicka på knappen nedan:

Business Intelligence och beslutstöd

Kontakta skribenten

Exsitec
Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering