Evenemang

Det senaste inom supply chain management - 19 juni

Datum

Tid

10:00 - 10:30

Kostnad

Evenemanget är kostnadsfritt

Supply chain management - uppdatera dig

Syftet är att uppdatera er inom det senaste teknikerna och strategierna inom supply chain management med exempel från verkligheten.

För vem är eventet?

Dig med ansvar över processer inom lager och logistik, men även för dig som ansvarar över ekonomi och vill förändra resultat och kapitalbindning.

  • Du vill veta mer om de digitala möjligheterna att underlätta arbetet med lager och logistik.

  • Du vill se möjligheterna att minska det administrativa arbetet med digitala verktyg.

  • Du vill se den ekonomiska vinningen i att minska kapitalbindning och omkostnader.

  • Du vill inte hålla på med IT-drift uppgraderingar och underhåll.

Registrera ditt intresse här

Konceptet för webinaret

Vi har låtit de digitala verktygen underlätta vår vardag och hjälpt oss med saker vi inte visste vi behövde hjälp med. Men när vi är på jobbet är stöden betydligt mindre.

Använder du din mobiltelefon för att hitta snabbaste vägen till E4an? Deklarerade du via skatteverkets applikation?

Precis som smartphones blivit billigare och idag finns tillgängliga för alla har de digitala verktygen inom supplychain management utvecklats explosionsartat de senaste åren. Idag går diskussionen kring att anställa ett system, en digital kollega som gör att samtliga anställdas arbete blir enklare

På agendan

  • Elektronisk fakturahantering som automatiskt matchar leverantörfakturor.
  • Inköpsoptimering som ger förslag på mönster i lagervarornas efterfråga.
  • Lagerhantering för betydligt enklare inventering.
  • Innebörden av molnbaserade tjänster som gör det billigare samt enklare att implementera, använda och uppdatera digitala verktyg idag.

Istället för att lägga fokus på onödiga och tråkiga administrativa arbetsuppgifter kan vi nu fokusera på utmanande värdeskapande arbete. Systemens hjälp gör också att vi kan hitta nya insikter och möjligheter.

Välkomna!

Kontaktperson:
Per Klingberg
073 521 39 15
Per.Klingberg@exsitec.se

Har du frågor eller funderingar

Kontakta vår expert inom supply chain management