Webinar

Webinar - Den moderna ekonomiavdelningen

Datum

Tid

15.30 - 16.00

Kostnad

Webinaret är kostnadsfritt

Den moderna ekonomiavdelningen

- På väg mot att ta “nästa steg”

Centralt för ekonomichefer har tidigare varit fokuserat på kostnadsbesparing och planering. Kanske inte så förvånande med tanke på hur det ekonomiska läget varit tidigare och hur utvecklingen sett ut framåt. Idag, tio år efter ekonomins tillfrisknande ser vi en dramatisk utveckling i den roll ekonomichefer bär inom en organisation. Dagens digitala revolution kräver att ekonomichefer tillämpar ett agilt och framåttänkande arbetssätt, men så har det inte alltid sett ut.

Under ett kort webinar går vi igenom den moderna ekonomiavdelningens funktioner och diskuterar hur undersökningar visar att 42% av ekonomiavdelningens funktioner helt kan ersättas av digitala processer och hur ytterligare 19% kan automatiseras till stor del. 

Förutom det pratar vi om hur receptet bakom ett framgångsrikt förändringsarbete för en ekonomiavdelning inte är någon hemlighet, men att det finns ett antal punkter som är avgörande för att transformationen ska bli lyckad.

  • Tydlig vision
  • Ledningsengagemang
  • Kommunikation
  • Förberedelse
  • Resurser
  • Tålamod
  • Uppdaterade roller
  • Kapacitet vs. ambition
  • Anpassa till kulturen

Det och mycket mer går vi igenom under webinaret om den moderna ekonomiavdelningen. 


Varmt välkommen med din anmälan här nedanför!

Kontaktperson:
Hanna Löfving, 073 502 30 10, hanna.lofving@exsitec.se

Anmälan