screen

Webinar

Online •

Smartare fakturahantering för fastighetsbolag

Datum:
Tid: 08:30 - 09:00
Kostnad: Evenemanget är kostnadsfritt

Exsitec och Medius pratar smart fakturahantering för fastighetsbolag - med fokus på automatiserad momshantering!


För många organisationer är helt manuell eller enklare fakturahanteringen i ekonomisystemet fortfarande processen för att hantera inkommande fakturor. Inom fastighetsbranschen blir detta ofta en tidskrävande utmaning, speciellt när det kommer till momshantering. Brist på verktyg för automatiserad momsfördelning innebär ofta istället manuellt, tidskrävande och kostsamt arbete för ekonomiavdelningen.

Exsitec och Medius bjuder tillsammans in till ett webinar som fokuserar på smart fakturahantering för fastighetsbolag med hjälp av Medius AP Automation och hur lösningen kan underlätta de branschspecifika utmaningar ni möter kopplat till fakturahanteringen, inklusive momshantering. 

Vad du kommer få med dig:
  • Best practice - Förstå hur andra bolag inom fastighetsbranschen arbetar med hantering av leverantörsfakturor och automatisk momsfördelning.
  • Möjligheterna med en flexibel lösning som stöttar hela ert flöde av inkommande fakturor - allt från olika typer av momshantering, behörighetsstyrning samt flerbolagshantering - och kan anpassas efter era verksamhetsspecifika behov.

 

Registrera dig för webinaret!