screen
Guide

5 vanliga misstag för beslutsstöd och datavisualisering

Genom att skapa tydliga visualiseringar av data möjliggörs att viktiga insikter tas tillvara på och minimerar risken för feltolkningar eller missad data. Beslutsstöd, eller business intelligence, är ett viktigt verktyg för att få ut det mesta av er data. 

Hur data visualiseras har mer eller mindre sett oförändrat ut under en lång tid, men nu håller allt på att ändras. Vi kan mer och mer integrera med grafer och diagram vilket gör användbarheten och designen än viktigare.  Använd er data rätt och skapa nya insikter! 

Fyll i formuläret nedan och få tillgång till guiden direkt!

 

Få tillgång till guiden direkt

Fyll i formuläret och få tillgång till guiden.