screen
Guide

Den Moderna Ekonomiavdelningen

Centralt för ekonomichefer år 2009 var ett fokus på kostnadsbesparing och planering. Kanske inte så förvånande med tanke på det ekonomiska läge under denna tid. Idag, snart tio år efter ekonomins tillfrisknande från läget då och det osäkra läget nu, ser vi en dramatisk utveckling i den roll ekonomichefer bär inom en organisation. Dagens digitala revolution kräver att ekonomichefer tillämpar ett agilt och framåttänkande arbetssätt, men så har det inte alltid sett ut.

I denna guide går vi igenom ekonomiavdelningens utmaningar, då och nu.

 

Trevlig läsning!

Få tillgång till guiden direkt

Fyll i formuläret så får du tillgång till guiden