screen
Guide

Vismas Digitaliseringsindex 2019 - så digitala är Sveriges företag

Visma gör årligen en stor undersökning bland Sveriges företagare där fokus är den digitala mognaden. Rapporten beskriver hur effektiva bolag blivit genom automatisering av ekonomiska och administrativa processer baserat på svar från svenska bolags VD, ekonomichefer och IT-chefer. Hur digitaliserade är svenska företag och organisationer - läs rapporten.

Få tillgång till rapporten direkt

Fyll i formuläret och få tillgång till rapporten.