Hur ändrar man domän för en skapad sida?

Gå in i Marketing -> Website -> Website Pages


 

Tryck på den sidan du vill ändra på och gå in i "edit"-läget


 

Gå in på “Settings”-fliken 


 

Under domäner hittar du din domän som sidan är publicerad på

 

Tryck på pennan och tryck på "update"


 

Ändra domän i drop-down menyn som nu har dykt upp


Nu har du ändrat domänen som sidan finns på