DCS - Hur lägger jag upp en ny användare i DCS?

För att lägga upp en ny användare i DCS, måste du ha access till och logga in på  Vismas startsida - https://home.visma.com/

Här inne väljer du "Admin" (https://adm.visma.net/admin/startpage/).

Sen går du till rutan "Användare och roller",

Tips här, är att sök fram en person som har de accesser och rättigheter som  den nya personen ska ha.

Gå sedan tillbaka till "Startsidan" och välj "Lägg till användare"

 

Fyll i den nya personens uppgifter på samma sätt som de andra

Spara & Stäng