Hur hanteras importmoms i visma.net?

Denna artikel beskriver olika sätt som importmomsen kan hanteras i visma.net rörande så väl fakturan från leverantören utanför EU som tullverkets importfaktura.

När fakturan kommer från din leverantör utanför EU så bokförs fakturan utan påverkan på momsrapporten som kostnad eller mot lager. Leverantörens zon anges som 03 (import/export) och fakturaraderna anges med kategori 13 (25 %), 14 (12 %) eller 15 (6 %). Dessa kategorier tillsammans med zon 03 genererar momskod 26-28S samt 26-28SR (beroende på momssats) som bokar ett momsbelopp på de konfigurerade momskontona för respektive momskod (som standard 2615/25/35 och 2645). Dessa belopp kan användas vid avstämning mot tullverkets importfaktura men har som sagt ingen påverkan på momsrapporten.

VIKTIGT! När du registrerar leverantören Tullverket, använd zon 05 (importmoms).


För att sedan få korrekt moms på importfakturan från Tullverket, registrera fakturan med en rad med momskategori för import av varor (kategori 13 (25 %), 14 (12 %) eller 15 (6 %)). Dessa kategorier tillsammans med zon 05 genererar momskod 26-28 samt 26-28R som i sin tur påverkar aktuella rutor i momsrapporten. Registrera även en minusrad med samma belopp men utan momsredovisning (ex. kategori 12).
Om det finns avgifter på fakturan bokförs dessa som vanligt med momskategori på egen rad.

Momskontona som kommer att användas bestäms av momskodens kontolista, du kan se hur respektive momskods kontolista är konfigurerad under Skattehantering - Register - Skattehantering (TX2050PL).  Som standard har samtliga momskoder som rör samma procentsats också samma konton konfigurerade:

26/26R/26S/26SR: 2615 (utgående) och 2645 (ingående)

27/27R/27S/27SR: 2625 (utgående) och 2645 (ingående)

28/28R/28S/28SR: 2635 (utgående) och 2645 (ingående)

Detta innebär att momsen från både leverantörsfakturan samt tullverkets faktura kommer att belasta samma konto = dubbelt momsbelopp på dessa konton. I och med att momskoderna 26-28S/SR (de som registreras på den initiala leverantörsfakturan) inte har någon koppling eller påverkan på momsrapporten, töms de inte heller per automatik vid behandling av momsrapporten i visma.net och det kan därför upplevas som att berörda momskonton inte töms korrekt eller stämmer vid avstämning.

Detta kan vi hantera på tre sätt:

  1. Vill man se den förväntade momsen så kan man sätta upp specifika konton, t.ex. 2618/28/38 och 2648 på momskoderna 26-28S/SR som den initiala leverantörsfakturans importmoms bokas mot. Det blir då enkelt att identifiera och tömma dessa värden efter de har använts för avstämning mot tullverkets importfaktura, 
  2. Om man egentligen inte vill boka upp momsen men vill ha möjlighet till uppföljning eller om man vill ha en koppling till fakturan på aktuella momskonton, så kan man ha samma konto för både den ingående och utgående momsen så att bokningarna tar ut varandra på aktuellt momskonto men att vi får kopplingen till leverantörsfakturan på momskoden och momskontot.


    Verifikatet ovan är ett exempel där vi angett samma konto, 2645, på både 26S och 26SR för att inte påverka momskontots saldo.
  3. Om man inte bryr sig om momsen på leverantörsfakturan överhuvudtaget så kan man sätta kategori 12 på leverantörsfakturan och endast hantera tullräkningen med kategori 13/14/15.

Registering av importfaktura från tullverket:

Leverantörsreskontra – Transaktioner – Leverantörsfakturor

Hur hanteras importmoms i Visma.net?1
Hur hanteras importmoms i Visma.net?2

Redovisningsverifikatet för importfakturan: Redovisning – Transaktioner - Verifikationsregistrering

Hur hanteras importmoms i Visma.net?3

Påverkan på momsrapporten: Skattehantering – Transaktioner – Förbered momsrapport

Hur hanteras importmoms i Visma.net?3

Momskod 26 påverkar ruta H50 (+skattepliktigt beloppet), F48 (+momsbelopp) och G49 (-momsbelopp).
Momskod 26R påverkar ruta I60 (+momsbelopp) och G49 (+momsbelopp).