Hur installerar jag HubSpots tracking-kod på min webbsida och Google Tag Manager?

Börja med att gå in på inställningar genom att trycka på kugghjulet till vänster. 

 

Tryck på "Tracking code" i vänster-menyn. 

 

Du ska nu se HubSpots tracking-kod som du kan kopiera. 

Kopiera koden och klistra in innan body-taggen stängs i HTML-sektionen på din webbsida. Om din webbsida körs genom ett CMS-system så klistrar du in koden i en fil som påverkar alla dina sidor, exempelvis din footer-fil.

 

Installera HubSpot koden i Google Tag Manager

Kopiera din HubSpot-kod och gå in i ditt GTM-konto.

Tryck på "Tags" och tryck på "New".

 

Välj "Tag configuration" och tryck på "Custom HTML". Klistra in din tracking-kod i HTML-fältet.

Tryck på "Triggering", som finns precis under "Tag Configuration". Tryck på "All pages". 

 

Spara din tagg och tryck på "Publish" i högra hörnet.