VB - Hur registrerar jag en användare i AutoPay?

 

Logga in på Visma.net och gå in i Admin-modulen.

 

 

Klicka på Lägg till användare från Startsidan alternativt  under Användare och roller.

 

 

 

Registrera användareuppgifter. 

E-postadress samt För- och Efternamn är tvingande. 

Ge tillgång till det/de Företag som användaren ska ha tillgång till. 

 

 

I kolumnen AutoPay lägger du upp de roller (behörigheter) som användare ska ha.

 

 

Håll muspekaren över triangeln efter respektive roll för att få information om behörigheter för rollen.

 

När du sparar uppgifterna skickas ett mail till användaren om de nya behörigheterna.