OSR - Registervård av användare

 

Lägga upp nya användare:

Upplägg av användare

 

Redigera användare:

De uppgifter som går att ändra under "redigera användare", är namnet och användarnivån

 

Ta bort användare:

Du kommer att få upp en varning när du raderar en användare där det står om användaren ha egenbyggda rapporter och så får du välja vilken användare som ska få äganderätt till rapporterna.

Det som är lurigt i OSR är att det tas inga backuper. Om man raderar en mall eller en användare så går det inte att återskapa igen om man förlorat information, därav bör man vara restrektiv vid hantering av kollegor som slutat.