OSR - Vad behöver jag tänka på när jag ska dela en rapport med en kollega?

 

Under rubriken "Publicering", och sedan "Mottagare", dubbekolla denna ruta

 

Samt dubbelkolla under rubriken "Inställningar" och "Arkiv", att denna bock är grön, så att mottagaren får avisering om att du delat med dig av en rapport.