CE- Varför kan jag inte sakgranska faktura i appen?

Den app som används mot Invoice Manager är enbart till för att kontrollera fakturan och godkänna/avvisa.

Den app som används mot Invoice Manager är enbart till för att kontrollera fakturan och godkänna/avvisa. Du kan därmed inte kontera eller hantera fakturan på annat sätt i appen. Alla ändringar behöver göras i Invoice Manager