VB - Hur flyttar jag en cell/fält till en annan plats i mitt fönster?

Fråga:
Jag undrar hur man flyttar en cell tex lager till en annan plats i designläge.  
 
Svar;
Börja med att ställa dig i fältet som ska flyttas, jag har ställt mig i Lagernr.
Ändra visningen till Tabellläge genom att klicka på nedan markerad knapp eller Ctrl + TMarkera kolumnen genom att klicka på rubriken, gå i designläge, högerklicka och välj Kolumn - Flytta:Jag valde att flytta kolumnen före FraktbehSen går du ur designläge och ändrar visningsläge tillbaka till Formulärläge.
Så här blev det hos mig: