VB - Täckningsgradsberäkningar

För att förtydliga de olika täckningsgradsberäkningarna per orderrad. (Kolumnnamn i fetstil): 

Täckn.grad motsvarar det som inte ännu är frisläppt på orderraden, beräknat baserat på Uppl.kostn samt Belopp i redovisningsvalutan. I orderhuvudet beräknas det som Täckn.bidrag dividerat med Ordersumma netto (SEK)

Täckn. grad planerat motsvarar det som inte ännu är realiserat/fakturerat på orderraden, vilket innebär att även efter att orderraden frisläppts ligger täckn.graden kvar här tills dess att den faktureras t.ex vid månadsslut. Beräknas på Täckn.bidrag planerat dividerat med Fakt.belopp planerat. Samma i orderhuvudet.

Täckn.grad hittills motsvarar det som är realiserat/fakturerat på orderraden. Beräknas på Täckn.bidrag hittills dividerat med Fakt.belopp hittills. Samma i orderhuvudet.

Täckn.grad totalt = Täckn. grad planerat + Täckn.grad hittills