Exsitec - hjälper Liseberg!

Exsitec - hjälper Liseberg!

Nöjesparken står inför nya utmaningar och utlyste efter sommaren en upphandling av nytt systemstöd för delprocesser för logistik och ekonomi. Liseberg ger nu systemleverantören Exsitec förtroendet att förvalta och förädla nöjesparkens affärssystem men också att förbättra kritiska processer och funktioner för inköp och lager.

Läs hela nyheten här.