White paper

12 frågor att ställa för att utvärdera hur väl ditt företag hanterar lagret

Även de mest uppmärksamma cheferna kan ha svårt att maximera lagrets investeringsavkastning. Det är knappast en hemlighet att identifieringen av ett företags optimala lagernivå håller kostnaderna i schack, och fungerar som en tydlig indikator på ett företags övergripande välmående.

CFO:er och andra befattningshavare tenderar att vara väldigt känsliga runt den påverkan ett lager har på nettoinkomsten. Det är inte heller ovanligt att missförstånd uppstår, såsom följande uppfattningar:

  • Förbättrad noggrannhet i försäljningsprognoserna är det bästa sättet att dra ner på lagret
  • En ökad kundservicenivå kräver en ökad lagernivå.

Faktum är att båda antaganden kan leda till lageröverskott eller lagerbrist, något som kan bli kostsamt för verksamheten.

Istället för att fastna i felaktiga antaganden kan det vara vettigt att läsa igenom kommande frågor, och utvärdera huruvida erat lager hanteras på bästa sätt. Den här guiden, och innehållande frågor, är designad för att utvärdera effektiviteten i er lagerhanteringsprocess.

Ta del av guiden