White paper

9 tecken på automatiseringsbehov hos inköpsavdelningen

Många företag använder fortfarande vanliga kalkylark i kombination med affärssystemet för lagerstyrning och inköp vilket ofta får konsekvenser.

Trots att många affärssystem har grundläggande funktionalitet för lagerstyrning är begränsningarna många med manuella uppdateringar, överlager och dåliga servicegrader, vilket innebär onödig tidsåtgång och kostnader.

Detta är en guide från vår partner Eazystock som ger dig 9 tecken på att företaget har ett behov att automatisera inköpsprocessen och på så sätt spara tid och pengar.

Ta del av guiden