White paper

Checklista vid valet av system för elektronisk fakturahantering

Elektronisk fakturahantering beskrivs ofta som lågt hängande frukt när det kommer till
digital transformation. Och av en bra anledning eftersom det är relativt enkelt att komma
igång jämfört med andra digitaliseringsåtaganden. Värdet av att implementera en elektronisk fakturaprocess är jämförbart hög och fördelarna sträcker sig genom hela organisationen.

 

I denna guide går vi igenom följande punkter: 

  1. Definiera era behov

  2. Kartlägg er nuvarande leverantörsfakturaprocess

  3. Identifiera systemkrav

  4. Skriv ner IT-krav

  5. Undersök, granska och jämför olika lösningar

  6. Beräkna ROI på investeringen

 

Läs hela guiden genom att fylla i formuläret nedan. 

Ta del av guiden