White paper

Digitaliseringsindex 2018 - så digitala är Sveriges företag

Visma gör årligen en stor undersökning bland Sveriges företagare där fokus är den digitala mognaden. Rapporten beskriver hur effektiva bolag blivit genom automatisering av ekonomiska och administrativa processer baserat på svar från svenska bolags VD, ekonomichefer och IT-chefer. Hur digitaliserade är svenska företag och organisationer - läs rapporten.

Få rapporten skickad till dig

Fyll i formuläret nedan så skickar vi rapporten (PDF) till dig via registrerad epostadress.