White paper

Hela Fakturaflödet - Vad kan automatiseras och hur går det till?

I denna guide fördjupar vi oss i hanteringen av leverantörsfakturor. Genom att ta ett helikopterperspektiv och därefter dyka ner i delprocesserna kommer ni efter att ha läst detta whitepaper få en djupare insikt i er leverantörsfakturaprocess, bättre förutsättningar att se vart potentiella flaskhalsar finns, förstå hur ni löser dem och följaktligen hur ni ökar effektiviteten. Avslutningsvis ger vi ett exempel på ett “best practice” inom hanteringen av leverantörsfakturor genom att illustrera ett i hög grad automatiserat fakturaflöde.

 

Trevlig läsning!

 

Vill du läsa mer om hur du kan effektivisera er fakturahantering? Klicka på knappen nedan

Elektronisk fakturahantering

Ta del av guiden