White paper

On-demand webinar: Vismas Digitaliseringsindex 2019 på 35 minuter

Vad går egentligen att digitalisera och vilka effekter kan det ge för er verksamhet? Under 35 minuter pratar Susanne Nilsson Neretnieks, Product Manager på Visma Software, om Vismas årliga Digitaliseringsindex som sedan 2016 mäter den digitala mognadsgraden i svenska företag. 

I Vismas Digitaliseringsindex 2019 har det tittats närmare på förhållandet mellan digitalisering av de vanligaste ekonomiska processerna, samt omsättning och lönsamhet. Dessutom har det undersökts i vilken grad utförda investeringar i digitalisering faktiskt används.

Få tillgång till webinaret on-demand

Fyll i formuläret för att få tillgång till webinaret.