White paper

Prognostisera efterfrågan bättre

Se försäljningsmöjligheter, höj servicegraden och undvik försämrat rörelsekapital och sjunkande lönsamhet genom att prognostisera efterfrågan bättre.Eazystock är ett verktyg för efterfrågeprognostisering, lageroptimering och lagerstyrning. Med hjälp av informationen affärssystemet hjälper det till att automatiskt optimera påfyllnadprocessen för bästa lagervärden och servicenivåer.

Ta del av guiden