Incitamentsprogram

 

 

 

 

 

 

Vid årsstämman 28 april 2023 beslutades att införa ett prestationsbaserat incitamentsprogram riktat till koncernledning, övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner i koncernen (”LTI 2023”).

Totalt 54 deltagare har investerat i bolagets aktier och därmed erhållit prestationsaktierätter som efter tre år kan bytas ut mot teckningsoptioner baserat på koncernens resultat. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner emitterade under LTI 2023 kan upp till 43 900 aktier (med förbehåll för eventuell omräkning) komma att emitteras, vilket motsvarar en utspädning om cirka 0,33 % av det totala antalet aktier.

Kopia av Webbmall - boll för bild - 2023-1

 

 

Undrar du något? Hampus svarar gärna på dina frågor.