Koncernledning
 

Johan Kallblad-1
Johan Kallblad

Verkställande Direktör (CEO)
sedan 2010

Född:
1972

Utbildning:
Civilingenjör Industriell Ekonomi vid Tekniska Högskolan vid Linköpings Universitet. Executive Management Program vid Stockholm School of Economics

Andra pågående uppdrag:
Styrelseledamot i Southstreet Invest AB och Östsvenska Handelskammaren 

Värdepappersinnehav i Exsitec:
1 079 696 aktier (genom bolag)

Anna Gustafsson-1

Anna Gustafsson

Ekonomichef (CFO)
sedan 2010

Född:
1977

Utbildning:
Ekonomie Magister i företagsekonomi vid Internationella Handelshögskolan Jönköping

Värdepappersinnehav i Exsitec:
44 950 aktier

Emma Billenius-2

Emma Billenius

HR-chef (Head of HR)
sedan 2013

Född:
1981

 Utbildning:
Ämneslärarutbildning i svenska med inriktning mot gymnasieskolan vid Linköpings Universitet

Andra pågående uppdrag:
Styrelseledamot i Redeploy AB, styrelsesuppleant i Carsoftus Invest AB

Värdepappersinnehav i Exsitec:
97 755 aktier

Jonas Boquist-1
Jonas Boquist

Chief Operating Officer
sedan 2021

Född:
1973

Utbildning:
Civilingenjör Teknisk Fysik, Kungliga tekniska högskolan.

Andra pågående uppdrag:
Styrelsesuppleant i Boquist Psykoterapi AB

Värdepappersinnehav i Exsitec:
45 742 aktierExsitecs styrelse 

Peter Viberg.jpg


Peter Viberg

Styrelseordförande sedan 2017

Född: 
1963

Utbildning: 
Civilingenjör Teknisk Fysik och Elektroteknik vid Linköpings Universitet

Andra pågående uppdrag:
Styrelseledamot och vd i Syntrans AB, ordförande i Maskinia AB, styrelseledamot Vita Vonni AB och SkyQraft AB

Andra uppdrag senaste 5 åren:
Styrelseordförande i Attentec AB och Shapeline AB. Styrelseledamot i Wematter AB

Oberoende:
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen

Värdepappersinnehav i Exsitec:
2 400 137 aktier (genom bolag)

Christine Ahlstrand

Christine Ahlstrand

Styrelseledamot sedan 2023

Född:
1986

Utbildning:
Masterutbildning med inriktning redovisning och finansiell styrning vid Handelshögskolan i Stockholm

Andra pågående uppdrag: 
General Partner i Course Corrected, styrelseledamot i Petgood AB och Globhe Drones AB 

Andra uppdrag senaste 5 åren:
Styrelseledamot Axel Health AB, Roots SPV I AB och Kundo AB

Oberoende:
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare

Värdepappersinnehav i Exsitec:
1 500 aktier

Lotta Jarleryd-1

Ann-Charlotte Jarleryd

Styrelseledamot sedan 2023

Född:
1966

Utbildning:
Civilekonom och journalistutbildning vid Stockholms Universitet

Andra pågående uppdrag: 
Styrelseledamot i CellaVision AB

Andra uppdrag senaste 5 åren:
CFO på Addnode Group

Oberoende:
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare

Värdepappersinnehav i Exsitec:
-

IMG_1602

Erlend Sogn

Styrelseledamot sedan 2022

Född:
1964

Utbildning:
Gothenburg School of Economic

Andra pågående uppdrag:
Styrelsemedlem Sportscomputing AB, Subscription Asset AB,
ZTL Payments AS, styrelseordförande Onetwo3 AB

Andra uppdrag senaste 5 åren:
Managing Director Visma Software AS, Managing Director Visma Real Estate AS

Oberoende:
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

Värdepappersinnehav i Exsitec:
-

Per-Eriksson

Per Eriksson

Styrelseledamot sedan 2022

Född:
1961

Utbildning:
Civilekonom vid Stockholms Universitet

Andra pågående uppdrag:
Styrelseordförande för Accedo.tv och Lady Luck Games, vd för PS of Sweden AB samt Senior Advisor eEquity.

Andra uppdrag senaste 5 åren:
Executive CASCADE GLOBAL LTD, Styrelseordförande för Elysium Studios AB vd NetEnt.

Oberoende:
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

Värdepappersinnehav i Exsitec:
-

Kopia av Webbmall - boll för bild - 2023-2

Emil Hjalmarsson

Styrelseledamot sedan 2024

Född:
1989

Utbildning:
Civilingenjör vid Kungliga Tekniska Högskolan

Andra pågående uppdrag:
Investeringsansvarig på AB Grenspecialisten, styrelseuppdrag hos Boule Diagnostics och Lime Technologies, samt ledamot i respektive revisionsutskott. 

Andra uppdrag senaste 5 åren:
 Kreditanalytiker hos Nordea samt Danske Bank.

Oberoende:
Oberoende gentemot Bolaget och bolagsledningen.

Värdepappersinnehav i Exsitec:
2 500 aktier

Kopia av Webbmall - boll för bild - 2023-1

 

 

Undrar du något? Hampus svarar gärna på dina frågor.