Ledningsgrupp & styrelse

Exsitecs ledningsgrupp

Johan Kallblad-1

Johan Kallblad

Verkställande Direktör (CEO)
sedan 2010

Född:
1972

Utbildning:
Civilingenjör Industriell Ekonomi vid Tekniska Högskolan vid Linköpings Universitet

Executive Management Program vid Stockholm School of Economics

Andra pågående uppdrag:
Styrelseledamot i Southstreet Invest AB och Östsvenska Handelskammaren

Värdepappersinnehav i Exsitec:
1 355 000 aktier (genom bolag)

Anna Gustafsson-1

Anna Gustafsson

Ekonomichef (CFO)
sedan 2010

Född:
1977

Utbildning:
Ekonomie Magister i företagsekonomi vid Internationella Handelshögskolan Jönköping

Värdepappersinnehav i Exsitec:
11 200 aktier och 625 teckningsoptioner

Emma Billenius

Emma Billenius

HR-chef (Head of HR)
sedan 2013

Född:
1981

 Utbildning:
Ämneslärarutbildning i svenska med inriktning mot gymnasieskolan vid Linköpings Universitet

Värdepappersinnehav i Exsitec:
1 400 aktier och 1 250 teckningsoptioner

Anders Uddenberg

Anders Uddenberg

Affärsområdesansvarig Insikt
sedan 2021 (anställd 2015)

Född:
1984

Utbildning:
Civilingenjör Industriell Ekonomi vid Tekniska Högskolan vid Linköpings Universitet

Värdepappersinnehav i Exsitec:
1384 aktier

NiklasEk1 (1) (1) (1)

Niklas Ek

Affärsområdesansvarig ERP
sedan 2021 (anställd 2015)

Född:
1989

Utbildning:
Civilingenjör i Maskinteknik, master i Industriell Ekonomi med inriktning Logistik vid Linköpings Universitet

Värdepappersinnehav i Exsitec:
857 aktier

Eric-johansson-webinar-1

Eric Lindholm

Affärsområdeschef Upplevelse
sedan 2021 (anställd 2014)

Född:
1989

Utbildning:
Civilingenjör Linköpings Universitet

Värdepappersinnehav i Exsitec:
644 aktier

Johnny Hansen

Johnny Hansen

VD Danmark
sedan 2018 (anställd 2008)

Född:
1981

Utbildning:
Business Academy

Andra pågående uppdrag:
Proof. Investor & Real Estate investor

Värdepappersinnehav i Exsitec:
103 487 aktier (genom bolag)

AsleSjorbotten_rund

Asle Sjørbotten

VD Norge
sedan 2021 (anställd 2002)

Född:
1958

Utbildning:
Sjøkrigsskolen, Intendanturlinjen (ledelse, økonomi og logistikk)

Andra pågående uppdrag:
Styremedlem i Asker Næringsforening
Styremedlem i Askershus AS

Värdepappersinnehav i Exsitec:
2 664 (genom bolag)

Adam Österlund-1

Adam Österlund

Vice VD Exsitec AB
sedan 2022 (anställd 2012)

Född:
1989

Utbildning:
Systemvetenskap vid Linköpings Universitet

Värdepappersinnehav i Exsitec:
13 447 aktier och 625 teckningsoptioner

Exsitecs styrelse

Peter Viberg.jpg


Peter Viberg

Styrelseordförande sedan 2017

Född: 
1963

Utbildning: 
Civilingenjör Teknisk Fysik och Elektroteknik vid Linköpings Universitet

Andra pågående uppdrag:
Styrelseledamot och verkställande direktör i Syntrans AB.
Styrelseledamot i Wematter AB

Andra uppdrag senaste 5 åren:
Styrelseordförande i Attentec AB, Shapeline AB och Skyqraft AB. Styrelseledamot i Wematter AB

Oberoende:
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen

Värdepappersinnehav i Exsitec:
2 400 000 aktier (genom bolag)

Klas Hillström
Klas Hillström

Styrelseledamot sedan 2017

Född:
1966

Utbildning:
Civilekonom och MBA vid Handelshögskolan i Stockholm

Andra pågående uppdrag:
Styrelseledamot i Standout Capital I AB, Standout Capital II AB, Standout Capital  II Management AB och
Neptune Software AS

Andra uppdrag senaste 5 åren:
Visbook AS, Papirfly AS

Oberoende:
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen

Värdepappersinnehav i Exsitec: 
11 000 aktier

Åsa Holmström

Åsa Holmström

Styrelseledamot sedan 2019

Född:
1965

Utbildning:
Matematik och datateknik vid Stockholms Universitet

Andra pågående uppdrag: 
Styrelseordförande i E-Gogo E-Sports AB
Styrelseledamot i The Incredible Journey AB

Andra uppdrag senaste 5 åren:
Styrelseledamot i Exalt AB (publ) och VD på Ninetech AB.

Oberoende:
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare

Värdepappersinnehav i Exsitec:
4 000 aktier (genom bolag)

Anders Englund

Anders Englund

Styrelseledamot sedan 2017

Född:
1960

Utbildning:
Civilingenjör datateknik vid Linköpings universitet

Andra pågående uppdrag:
VD på Attentec AB

Andra uppdrag senaste 5 åren:
Styrelseledamot IT & Telekomföretagen

Oberoende:
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt bolagets större aktieägare

Värdepappersinnehav i Exsitec:
4 000 aktier

Kontakta Exsitec
Hampus Strandqvist, 070 677 88 26
Hampus Strandqvist, 070 677 88 26

Investor Relations