Ledningsgrupp & styrelse

Johan Kallblad-1

Johan Kallblad

Verkställande Direktör (CEO)
sedan 2010

Född:
1972

Utbildning:
Civilingenjör Industriell Ekonomi vid Tekniska Högskolan vid Linköpings Universitet

Executive Management Program vid Stockholm School of Economics

Andra pågående uppdrag:
Styrelseledamot i Southstreet Invest AB och Östsvenska Handelskammaren

Värdepappersinnehav i Exsitec:
1 300 000 aktier och 4000 köpoptioner (genom bolag)

Anna Gustafsson-1

Anna Gustafsson

Ekonomichef (CFO)
sedan 2010

Född:
1977

Utbildning:
Ekonomie Magister i företagsekonomi vid Internationella Handelshögskolan Jönköping

Värdepappersinnehav i Exsitec:
25 000 aktier och 625 teckningsoptioner

Emma Billenius

Emma Billenius

HR-chef (Head of HR)
sedan 2013

Född:
1981

 Utbildning:
Ämneslärarutbildning i svenska med inriktning mot gymnasieskolan vid Linköpings Universitet

Värdepappersinnehav i Exsitec:
50 000 aktier och 1250 teckningsoptioner

Jonas Boquist-1

Jonas Boquist

Operativ chef (COO)
sedan 2019 (anställd 2016)

Född:
1973

Utbildning:
Civilingenjör Teknisk Fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan 

Andra pågående uppdrag:
Styrelsesuppleant i Boquist Psykoterapi AB

Värdepappersinnehav i Exsitec:
25 000 aktier och 625 teckningsoptioner

Fredrik Lundell-1

Fredrik Lundell

Säljchef (Head of sales)
sedan 2013 (anställd 2010)

Född:
1972

Utbildning:
Civilingenjör Industriell Ekonomi vid Tekniska Högskolan vid Linköpings Universitet

Värdepappersinnehav i Exsitec:
50 000 aktier och 1250 teckningsoptioner

Magnus Sewerin

Magnus Sewerin

Säljchef (Head of cross sales)
sedan 2018 (anställd 2012)

Född:
1966

Utbildning:
Gymnasial musiklinje

Värdepappersinnehav i Exsitec:
30 000 aktier och 750 teckningsoptioner

Adam Österlund-1
Adam Österlund

Leveransområdeschef
(Division Manager)
sedan 2018 (anställd 2012)

Född:
1989

Utbildning:
Systemvetenskap vid Linköpings Universitet

Värdepappersinnehav i Exsitec:
25 000 aktier och 625 teckningsoptioner

Exsitecs styrelse

Peter Viberg.jpg


Peter Viberg

Styrelseordförande sedan 2017

Född: 
1963

Utbildning: 
Civilingenjör Teknisk Fysik och Elektroteknik vid Linköpings Universitet

Andra pågående uppdrag:
Styrelseordförande i Attentec AB och Shapeline AB.
Styrelseledamot och verkställande direktör i Syntrans AB.
Styrelseledamot i Wematter AB

Oberoende till större ägare:
Nej

Värdepappersinnehav i Exsitec:
3 200 000 aktier (genom bolag)

Klas Hillström
Klas Hillström

Styrelseledamot sedan 2017

Född:
1966

Utbildning:
Civilekonom och MBA vid Handelshögskolan i Stockholm

Andra pågående uppdrag:
Styrelseledamot i Standout Capital I AB, Papirfly AS och
Neptune Software AS

Andra uppdrag senaste 5 åren:
Visbook AS

Oberoende till större ägare:
Nej

Värdepappersinnehav i Exsitec: 
5 500 000 aktier (genom bolag)

Åsa Holmström

Åsa Holmström

Styrelseledamot sedan 2019

Född:
1965

Utbildning:
Matematik och datateknik vid Stockholms Universitet

Andra pågående uppdrag: 
Styrelseordförande i E-Gogo E-Sports AB
Styrelseledamot i Exalt AB (publ) och The Incredible Journey AB

Oberoende till större ägare:
Ja

Värdepappersinnehav i Exsitec:
-

Anders Englund

Anders Englund

Styrelseledamot sedan 2017

Född:
1960

Utbildning:
Civilingenjör datateknik vid Linköpings universitet

Andra pågående uppdrag:
VD på Attentec AB

Andra uppdrag senaste 5 åren:
Styrelseledamot IT & Telekomföretagen
Styrelseledamot Mjärdevi Science Park
Styrelseledamot Rise SICS East

Oberoende till större ägare:
Ja

Värdepappersinnehav i Exsitec:
-

Kontakta Exsitec
Hampus Strandqvist, 070 677 88 26
Hampus Strandqvist, 070 677 88 26

Investor Relations