Budget och prognos

Som verksamhetskunniga systemexperter hjälper vi dig förenkla, automatisera och integrera era processer för finansiell planering. Med ett välfungerande systemstöd på plats ges stöd att öka medarbetarnas engagemang och ägandeskap över de finansiella målen och prognoserna. Resultatet - en bättre planerad och mer konkurrenskraftig verksamhet. 

Spara tid och resurser

Få mer tid över till värdeskapande arbete. Automatisera manuella processer och stärk kvalitén på siffrorna med bättre in-data kontroll.

Arbeta som ett team

Kommentera och diskutera live i mallarna med dina kollegor. Nå längre ut i verksamheten genom att koppla ihop dina viktigaste processer med drivare och få snabbare koll på hur ni ligger till mot era mål, budgetar och prognoser.

Förbättra framåtblicken

Förenkla och snabba upp arbetet med att byta scenario / process.  Öka frekvensen i hur ofta ni blickar framåt och få mer tid över för mer värdeskapande arbete.

En sammanhängande bild

Integrera ditt beslutsstöd med den finansiella planeringen. Ta bättre beslut genom att se bakåt- och framåtblickande data snabbare, mer visuellt och mer komplett.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marknadsledande budget- och prognosstöd


Planacy är en snabbväxande svensk lösning för datadriven finansiell planering.  Planacy ger dig stöd att öka engagemanget, förbättra precisionen och få till ett snabbare budget- och prognosarbete. 

Läs mer om Planacy ->

Några av våra nöjda kunder

Bättre finansiell planering

Ett välfungerande budget- och prognosarbete är viktigt för att hålla verksamheten konkurrenskraftig.

Samtidigt brottas många med praktiska utmaningar som håller både arbete och resultat tillbaka. Vi får ofta höra att det tar för mycket tid, är manuellt och inte hänger ihop. Medan många företag löpande investerat i sitt beslutsstöd så släpar moderniseringen av IT-stödet för budget, prognos och planering efter.

Utforska möjligheterna med oss och se hur ni kan spara tid, öka kontrollen och få stöd för att driva er finansiella planering framåt.Vägen till ett nytt budget- och prognosverktyg

Utforska möjligheterna med oss och se hur ni kan spara tid, öka kontrollen och få stöd att driva er finansiella planering framåt. Läs vidare och få svar på vanliga frågor som ofta kommer upp vid utvärdering och inköp av ett nytt budget- och prognosstöd.

arbetar-med-losning

 


 

När är det dags att byta systemstöd?

Vi möter regelbundet controllers och ekonomichefer som är frustrerade med budget- och prognosarbetet. Det tar tid, kommer inte ned på djupet och levererar ett ifrågasatt värde.

Vi ser att det finns stora möjligheter att arbeta enklare och snabbare med ett bättre IT-stöd på plats. Utforska möjligheterna med oss och se hur ni kan öka engagemanget, förbättra precisionen och automatisera mera.

Bättre budget utan Excel?

Se vårt webinar där vi vi går igenom några vanliga utmaningar som finns med en Excel-driven budgetprocess och visar fördelarna med ett systemstöd som Planacy.

Se hur du kan:

  • Underlätta budgetarbetet - minska arbetsbördan, konsolidera enklare och få bort personberoendet
  • Öka förtroendet för budgeten - öka spårbarheten, säkerställ kvalitén och få en ökad kontinuitet och jämförbarhet mellan budgetperioderna
  • Spara tid - få mer tid över till värdeskapande analys

Tre tecken på att processen inte fungerar

Hur väl fungerar budgetarbetet för er idag? 

Vi får ofta höra att budgetprocessen av många upplevs som manuell, begränsad och statisk. I detta blogginlägg hjälper vi dig reflektera över vad ni får ut av arbetet och vad som kan förbättras.

Utforska möjligheterna med oss

Vi har hjälpt ett stort antal kunder ta steget till ett mer modernt budget- och prognosarbete.

Utforska möjligheterna med oss och se hur ni kan spara tid, öka kontrollen och få stöd för att driva er finansiella planering framåt.

Fungerar Excel bra för er?

Passar Planacy er?


 

Hur arbetar andra svenska företag med budget & prognos?


Läs rapporten om hur svenska företag arbetar med sina finansiella planering. Rapporten bygger på ett stort antal intervjuer och är producerad april 2024.


sa-arbetar-svenska-foretag-med-budget-prognos-2023

 

planacy-budget-prognos_v2-1

 

Datadriven finansiell planering

  • Gör budget- och prognosarbetet relevant och tillgänglig för fler i verksamheten
  • Öka kvalitén på siffrorna genom att integrera och automatisera dina processer
  • Kom igång med ett frekventare och enklare prognosarbete
  • Ta beslut och skapa planer som baseras på aktuell data

Vilka krav bör man ställa på ett nytt systemstöd?


Rätt krav leder till rätt lösning. Se vårt webinar hur du ska tänka och passa på att ladda ned vår kravspecifikation för ett nytt budget- och prognosverktyg.

 

Ladda ned kravpsecifikation nytt budget- och prognosverktyg-v4

 

Kravspecifikation för budget- och prognosverktyg

Ställ rätt krav på ert kommande budget- och prognosverktyg. Fyll i din e-postadress och ta del av PDF direkt!


 


 

Hur lyckas man med projektet? 

Vi har många års erfarenhet av att hjälpa kunder implementera budget- och prognosstöd.

Läs våra 6 råd för hur du kan öka sannolikheten för ett lyckat projektet och får ett välfungerande system som användarna är nöjda med.

 

hur-lyckas-med-budgetverktyg-projektet

 

Så kan vi hjälpa er

Förenkla din finansiella planering

budget-v2
Planering

 

budget-v2
Budget

 

budget-v2
Prognos

 

Låt vår erfarenhet bli din trygghet. Vi genomför årligen en stor mängd projekt och hjälper er hela vägen från att utforma, implementera och förvalta en modern och driftsäker lösning för budget, prognos och planering.

Öka kontrollen med workflow och få stöd att hantera både enkla och komplexa flöden som når ut i hela verksamheten. Gör det enklare att involvera fler med hjälp av lättanvända inmatningsvyer, drivarbaserade modeller och snabbare processer. Öka datakvalitén genom att automatisera manuella, tidsödande och repetitiva arbetsmoment.

Med en robust och förändringsbar process kommer ökad precision och tilltro till data vilket stärker beslutsfattande och konkurrenskraft.

"Med Planacy kan vi lägga fokus på att analysera och ifrågasätta indata och utfall istället för att manuellt sitta och konsolidera data i Excel. Planacy ger oss en ökad kvalitet på arbetet och snabbare analys av prognoserna."

Tobias Alvers
Business Controller på Haglöfs

Årets Planacy-partner fem år i rad!

planacy-arets-partner-mobil-vit

 

Årets partner Planacy - 2019
Årets partner Planacy - 2020
Årets partner Planacy - 2021
Årets partner Planacy - 2022
Årets partner Planacy - 2023

 


Varför Exsitec?

 

 

 

 

 

web-ball-people

 

4000 kunder
i Norden

Exsitec har hjälpt företag att digitalisera verksamheter i över 20 år och tillsammans med våra kunder har vi genomfört tusentals projekt.

web-ball-prize

 

Långsiktiga
kundrelationer

Med en tydlig förvaltningsmodell utvecklar vi kundrelationer där vi skapar värde för våra kunder, på kort sikt såväl som på lång sikt.

web-ball-intagration - cog wheel

 

Vi kan integration

Med lång erfarenhet av systemstöd har vi kunskapen att förstå de digitala behoven – och skapar en kraftfull helhetslösning med era verksamhetsstödjande system.

Vi erbjuder support för samtliga system vi levererar

Vår support är experter på hela vår systemflora.

 

 

 

Prata Budget & Prognos med mig

Med mig kan du prata om allt från val av verktyg till projekt och dess kostnader. Ta kontakt direkt eller fyll i dina uppgifter så hör jag av mig.

hakan-hellmer-v6-1

Håkan Hellmér

Affärsutveckling