Business Intelligence

Backa upp besluten med bättre data. Som experter på systemstöd för analys och rapportering hjälper vi dig att enklare se, förstå och dra nytta av er data.

Bättre kontroll och överblick

Få en bättre verksamhetsöverblick genom att sammanföra data från olika källor och visualisera dem på ett lättförståeligt sätt.

Ökad effektivitet och produktivitet

Förbättra verksamheten genom att optimera processer, minska kostnader, öka försäljning och förbättra kundnöjdheten baserat på insikter från beslutsstödet.

Ökad kvalité i beslutsfattandet

Fatta beslut på ett mer informerat och datadrivet sätt genom att använda tillförlitlig data och analyser.

Träng ned på djupet i siffrorna

Öka förmågan att upptäcka trender, mönster och avvikelser genom att analysera stora datamängder på ett effektivt sätt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledande BI-system

Qlik Sense

Qlik Sense är ett modernt molnbaserat BI-verktyg som ger dig stöd att upptäcka avvikelser, se möjligheter och ställa frågor som tar dig och din verksamhet framåt.

Läs mer om Qlik Sense ->

Power BI

Power BI hjälper dig fatta trygga och välunderbyggda beslut med tillgång till uppdaterad data med hjälp av lättanvända och uppdaterade analyser och rapporter.

Läs mer om Power BI ->

QlikView

QlikView är en beprövad och kraftfull lösning för både operationell och finansiell analys och rapportering.

Läs mer om QlikView ->

Några av våra nöjda kunderVarför investera i ett BI-system?

Företag investerar i IT-stöd för att hålla sig effektiva och konkurrenskraftiga. Med tiden och i takt med att verksamheten växer ökar antalet datakällor och mängden data vilket gör det svårare att hantera, nyttja och koppla ihop data för sitt beslutsfattande.

Ett Business Intelligence (BI) system hjälper er hantera utmaningarna så viktig information om hur verksamheten går och mår kan nå ut till fler. Ett bra BI-system ger stöd för att:

  • spara tid genom automatisering och stärkt datakontroll
  • göra viktig data tillgänglig och användbar för fler
  • upptäcka avvikelser, se möjligheter och ställa rätt frågor
  • sprida kvalitetssäkrad data till både användare och andra system

beslutsstod-utmaningar-s_v3

 

nytt-bi-system

 

Så ska du tänka när du köper ett nytt BI-system

Vi genomför varje år en stor mängd BI-projekt och har med åren samlat på oss en bred och varierad kunskap. Ta del av vår erfarenheter och läs om vanliga fallgropar och val man ofta ställs inför. Göra våra tester och ladda ned en färdig kravspecifikation för BI-system.

Så kan vi hjälpa er

Vi kommer ofta in i bilden när Excel eller en äldre BI-lösning inte längre räcker till. Data finns men är svår att nå och dra slutsatser från. Här kan vi hjälpa till. Vi hjälper er ta steget till ett beslutsstöd som är anpassat för era behov och med vilket verksamheten enklare och snabbare kan se, förstå och agera på data.

Vår erfarenhet är din trygghet. Med över 70 Business Intelligence konsulter och en stor mängd kunder har vi en solid erfarenhetsbas att vila emot. Vi ger stöd hela vägen och i alla steg av ett BI-projekt från utvärdering, införande till förvaltning och support. 

beslutsstod-losning-s_v2

 

System för BI

Vi fokuserar på Qlik Sense och Power BI - två marknadsledande plattformar inom analys och rapportering. 

Qlik Sense

Qlik Sense är en kraftfull och flexibel plattform för analys och visualisering av data. Få stöd att navigera och förstå din data med hjälp av Qlik’s unika analysmotor. Kör i molnet eller i egen IT-miljö.

 

Power BI

Power BI hjälper dig visualisera och analysera data på ett enkelt och intuitivt sätt. Fatta bättre beslut och kommunicera dina insikter till andra på ett effektivt sätt genom interaktiva rapporter och dashboards.

 

System för datahantering

Vi arbetar med Talend - en plattform för att säkerställa datakvalité samt för data-, system- och API-integration. 

Talend

Talend är en del av Qlik sedan maj 2023 och erbjuder en lättanvänd och molnbaserad plattform för att integrera, kvalitetssäkra och sprida data. 

 

 

 

Test: Hur fungerar arbetet idag?

Få svar direkt. Ingen email behövs.


Ladda ner kravspecifikation för nytt BI-system

 
Kravspecifikation - BI

Ställ rätt krav på ert kommande beslutsstöd. Fyll i din e-postadress och ta del av PDF direkt!

 


Varför Exsitec?

 

 

 

 

 

3 (2)-1

Bred erfarenhet

Exsitec har hjälpt företag att digitalisera sina verksamheter i över 20 år och tillsammans med våra kunder har vi genomfört tusentals projekt.

2 (7)

Långa kundrelationer

Med en tydlig förvaltningsmodell utvecklar vi kundrelationer där vi skapar värde för våra kunder. På kort sikt såväl som på lång sikt.

3 (2)-1

Vi kan BI-system

Vår erfarenhet är din trygghet. Vi genomför en stor mängd projekt varje år och erbjuder certifierade konsulter för både Qlik och Power BI.

Vi erbjuder kundnära Qlik-support

Från snabb felavhjälpning till proaktivt underhåll. Vår support erbjuder trygghet och finns tillgänglig när du behöver den. 

 

 

 

Prata BI-system med mig

Med mig kan du prata om allt från val av BI-verktyg till projekt och dess kostnader. Ta kontakt direkt eller fyll i dina uppgifter så hör jag av mig

kristofer-round

Kristofer Gustavsson

Affärsutveckling