Finansiella rapporter

2022

Rapport Underlag till presentation Webbpresentation
Kvartalsrapport Q1/
Quarterly Report Q1
presentation-2325_46af53ae-abc3-4a37-91a7-98f342c53ee4 play-button-5081_0f7bcc4d-9bfb-4e0f-b3ca-66ce249c8197
Kvartalsrapport Q2/
Quarterly Report Q2
presentation-2325_46af53ae-abc3-4a37-91a7-98f342c53ee4 play-button-5081_0f7bcc4d-9bfb-4e0f-b3ca-66ce249c8197

2020

Rapport Underlag till presentation Webbpresentation

Årsredovisning

- -
Bokslutskommuniké presentation-2325_46af53ae-abc3-4a37-91a7-98f342c53ee4 play-button-5081_0f7bcc4d-9bfb-4e0f-b3ca-66ce249c8197
Kvartalsrapport Q3 presentation-2325_46af53ae-abc3-4a37-91a7-98f342c53ee4 play-button-5081_0f7bcc4d-9bfb-4e0f-b3ca-66ce249c8197

Halvårssiffror
- -

 Finansiell kalender  

2022-04-29
Delårsrapport Q1
Årsstämma

2022-07-15
Delårsrapport Q2

2022-10-28
Delårsrapport Q3

2023-02-08
Bokslutskommuniké 2022

Kontakta Exsitec
Hampus Strandqvist, 070 677 88 26
Hampus Strandqvist, 070 677 88 26

Investor Relations