Projekthantering som gör skillnad i er verksamhet

Projekthantering handlar om hur man strukturerar upp och planerar olika projekt, för att effektivisera projekten och verksamheten generellt. Med rätt projekthanteringssystem kan ni nå bästa resultat och optimera tiden till fullo.

Förbättra likviditeten

Med en effektiv projekthanteringslösning påskyndar du det administrativa arbetet och får fler projekt klara för fakturering, vilket i sin tur innebär ökad likviditet. Dessutom minskar ni den mänskliga faktorn, då inga debiterbara timmar glöms bort eller missas i faktureringen.

God insikt och överblick

Ett projekthanteringsverktyg hjälper er att på strukturellt sätt planera upp projekt och få en god överblick över hur verksamheten går. Detta skapar en transparens och synlighet i organisationen och visar tydligt vad som är tids och resurskrävande.

Spara värdefull tid

Lägg tiden på de faktiska målet med projektet - inte administration.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marknadsledande  projekthantering

För tjänsteföretag: Visma Project Management (Severa)

Visma.net Project Management förbättrar informationsflödet, eliminera manuella rutiner och ger en översikt av företagets resurser i realtid. Lösningen är helt molnbaserad och fungerar var som helst, när som helst - på alla enheter.

Läs mer om Visma.net Project Management ->

För Bygg & Anläggning - NEXT

Next Project är verktyget som digitaliserar byggbranschen. Verktyget är kraftfullt, men också skalbart, vilket innebär att ni väljer vilka moduler och funktioner som är relevanta för ert företag. Alla bolag, från enmansföretag till stora koncerner, kan använda Next Project.

Läs mer om Next Project ->

För Service & Installation - Entré Hantverksdata

Entré Hantversdata är systemet utvecklat för service- och installationsbranschen. Systemets kärna är projekthantering och de olika modulerna i systemet gör att ni får full koll på era projekt och kan arbeta mer effektivt.

Läs mer om Entré Hantverksdata ->

Millnet Tid & Projekt

Millnet Tid & Projekt är en skräddarsydd lösning baserad på standardprodukter och erbjuds dessutom en helhet som tar tillvara på redan gjorda investeringar. Lösningen kan utvecklas och anpassas när behoven förändras. Det ger ditt företag en ökad valfrihet, större affärsnytta och en låg ägandekostnad. 

Läs mer om Millnet Tid & Projekt ->

Några av våra nöjda kunder

Namnlös design (24)

 

Varför system för projekthantering

Med ett webbaserat projekthanterings- och tidrapporteringssystem kan du minimera den administrativa insatsen. Genom systemet har alla som är involverade i projektet tillgång till all information som är samlad på ett och samma ställe. Det skapar en ökad delaktighet hos alla involverade, både genom att det bidrar med relevant information och genom att de får inblick i hur just deras arbete eller projekt fortlöper. Lägg tiden på mer värdeskapande aktiviteter och på rätt saker för det faktiska målet med projektet.

Läs mer om Visma Project Management ->

Läs mer om Millnet Tid & Projekt ->

Läs mer om NEXT Project ->

Läs mer om Entré Hantverksdata->

 

 

Guide: Öka lönsamheten i projektintensiva tjänsteföretag

 


Varför Exsitec?

 

 

 

 

 

 

 

 

web-ball-people

 

4000 kunder
i Norden

Exsitec har hjälpt företag att digitalisera verksamheter i över 20 år och tillsammans med våra kunder har vi genomfört tusentals projekt.

web-ball-prize

 

Långsiktiga
kundrelationer

Med en tydlig förvaltningsmodell utvecklar vi kundrelationer där vi skapar värde för våra kunder, på kort sikt såväl som på lång sikt.

web-ball-intagration - cog wheel

 

Vi kan integration

Med lång erfarenhet av systemstöd har vi kunskapen att förstå de digitala behoven – och skapar en kraftfull helhetslösning med era verksamhetsstödjande system.

 

 

 

Prata projekthantering med mig

Med mig kan du prata om allt från val av verktyg till projekt och dess kostnader. Ta kontakt direkt eller fyll i dina uppgifter så hör jag av mig.

Nathalie

Nathalie Nilsson

Affärsutveckling