Vi vågar prova. Vi blir bättre tillsammans. Vi gör skillnad.
Vi är okomplicerade. Vi älskar digitala lösningar.
Vi är Exsitec.

 

 

 

 


Välkommen till Exsitec!

Vi älskar IT och förstår kraften i digitala lösningar för skapa förändring och uppnå mål. Genom att kombinera utvalda system och tjänster till en fungerande helhet som gör skillnad hos våra kunder - på riktigt.

Välj om du är student, eller om du redan har några års erfarenhet för att se våra erbjudanden just för dig.

 

Vi vågar prova.

Att våga prova är vår ledstjärna i vårt dagliga arbete. För oss är det viktigt med en kultur där du som anställd känner att vi tror på dig. Vi vill att du uppmärksammar när du ser nya möjligheter för dig och Exsitec, därför tar vi på oss ett ansvar att skapa rätt förutsättningar för dig att våga prova. 

Våga prova är också grunden till vår framgång. Genom att vara nyfikna och modiga, prova nya idéer och metoder kan vi skapa innovativa lösningar som gör skillnad för våra kunder på riktigt. Vårt värdeord <framåtanda> är nära förknippat med att våga och innebär att vi är öppna för förändring och alltid beredda att ta oss an nya utmaningar. 

Vi blir bättre tillsammans.

Oavsett om det är tillsammans med kollegor, kunder eller samarbetspartners är vi som bäst när vi arbetar tillsammans och hjälper varandra att nå våra mål. Hos oss är det viktigt att känna <glädje> på jobbet och vi tror att det skapas genom att vi stöttar och uppmuntrar varandra. Vi är en gemenskap som alltid strävar efter att förbättra oss tillsammans och det skapar en kultur som vi kan vara stolta över. Om du vill arbeta i en miljö där ditt bidrag räknas och där du kan vara en del av en gemenskap som strävar efter att göra skillnad, har du kommit rätt.

Vi gör skillnad.

På Exsitec gör vi skillnad genom att påverka där vi verkar och vi vill göra skillnad som IT-bolag i IT-branschen, vår <affärsmässighet> och vårt ansvar sträcker sig därför längre än vår egen verksamhet. Vi stödjer och samarbetar med företag och organisationer som arbetar för att skapa en bättre bransch för alla, inte minst för att skapa en jämställd bransch. Vi är stolta över att ha 42 % andel kvinnliga medarbetare, men vi har en bit kvar att gå.

Det första steget mot en lösning av ett problem är att utbilda. Därför tar vi på oss ansvaret att både utbilda oss själva och vår omgivning om de utmaningar som IT-branschen står inför. Vi strävar efter att erbjuda våra anställda möjligheter till vidareutbildning och kompetensutveckling, både inom och utanför företaget, för att säkerställa att de har de färdigheter som krävs.

Vi är okomplicerade

Vårt värdeord <enkelhet> genomsyrar allt vi gör, det är en viktig nyckel till framgångsrika IT-projekt. Vi skapar IT-lösningar som är tillgängliga för många och som bidrar till att göra vardagen enklare för våra kunder.

Enkelhet handlar också om hur vi är som personer, mot varandra och mot våra kunder. Vi är prestigelösa och okomplicerade, både i vår kommunikation och vårt agerande.

Vi älskar digitala lösningar.

På Exsitec förstår vi kraften i IT för att skapa förändring och uppnå mål, både för oss själva och våra kunder. Vi älskar IT på riktigt och det är intresset och nyfikenheten som driver oss att utveckla innovativa digitala lösningar och metoder som gör skillnad.

Några av kunderna vi hjälper 

Bra att veta!

 

Intern utveckling och karriär

På Exsitec ser vi karriärutveckling som en gemensam resa mellan företaget och individen. Vi vill inte sätta vår personal i boxar som är förutbestämda för exakt vad rollen kommer innebära idag och i framtiden. Istället vill vi att våra anställda känner att de kan utvecklas i sin egen takt, och kan påverka när och om de vill ta nästa steg i deras karriär.

Vi tror att en stor del av att nå våra tillväxtmål handlar om att uppmuntra våra anställda att ta initiativ och testa på nya roller inom företaget, samtidigt som vi ser till att erbjuda utbildning och utvecklingsmöjligheter. Vi är stolta över att kunna erbjuda våra anställda en mängd olika karriärvägar och stödja dem i att hitta rätt väg för att nå sina personliga och professionella mål. Några exempel på utbildningar är traineeprogrammet, mentorskapsprogrammet, projektledarakademin och vårt ledarskapsprogram. 

För oss är det viktigt att du som anställd tar ansvar för din utveckling samtidigt som du får stöd av företagets ledare. Genom att erbjuda våra anställda möjlighet att växa inom företaget, tror vi att vi inte bara bidrar till vår egen tillväxt, utan också till att skapa en arbetsplats där våra anställda trivs och känner sig motiverade att utvecklas tillsammans med oss.

Lön

På Exsitec värdesätter vi individen och tror på individuellt anpassade löner för att belöna våra anställdas prestationer. Istället för att ha en standardiserad lönetrappa som bestämmer lönenivåer baserat på titlar, värderar vi istället hur en individ presterar i relation till erfarenhet och visad kompetens.

Vi tror att det är rättvist att belöna anställda baserat på individuell prestation och förtjänst, snarare än en fastställd lönestruktur som inte tar hänsyn till individuella insatser. Detta ger oss möjlighet att premiera arbete på hög nivå, som kan resultera i högre löner för duktiga och erfarna anställda.

Att ha individuell lön är en del av vår arbetskultur som är grundad i våra värderingar. Vi tror på samarbete och att låta människor utvecklas i sin egen takt, vilket betyder att vi också vill erbjuda olika och unika möjligheter för våra anställda att växa och utvecklas inom företaget i takt med att vårt företag växer.

 

Bonus

Exsitec är ett företag som bygger på känslan av tillsammanshet och vi sätter stort värde i att vara ett team. För att undvika konkurrens och främja samarbete har vi valt att inte ha någon individuell bonus. Helt enkelt för att vi vill vinna tillsammans.

Jobba där du vill

På Exsitec vill vi att våra anställda ska känna sig som hemma på arbetsplatsen. Vi är stolta över att ha kontor från Malmö till Luleå, och vi ser till att varje kontor har sin egen unika kultur samtidigt som vi upprätthåller en stark företagsidentitet hos hela företaget. 

Vi tror att det är viktigt att våra anställda har möjlighet att arbeta på en plats som känns rätt för dem och att de har tillgång till stöd och resurser som gör att de kan blomstra inom företaget oavsett var de är placerade geografiskt. 

Vi strävar efter att skapa en arbetsplats där våra anställda kan trivas och utvecklas, och där de kan känna sig som en del av en gemenskap som sträcker sig över hela landet.

 

Semester och komptid

Möjligheten att vara ledig och ha flexibilitet i sin vardag är viktigt för vårt välmående och olika perioder i livet lämpar sig med olika semester och ledighetsprinciper. Därför erbjuder vi två alternativ för att stödja våra anställdas individuella behov och livssituationer.

Antingen har den anställde 25 dagars semester med betald övertid och ersättning för restid, eller så är den anställde övertidsavlöst och har 30 dagars semester men ingen extra tidsbaserad ersättning för t.ex. restid eller övertid.

Pensions- och försäkringsförmåner

Exsitec tillhandahåller och bekostar för de anställda följande pensions- och försäkringsförmåner:

  • Tjänstepensionsplan avseende ålderspension, efterlevandeskydd, sjuk- samt premiebefrielseförsäkring
  • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)
  • Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)
  • Privatvårdsförsäkring

Utbildning

På Exsitec är vi stolta över att ta ansvar för kompetensbristen inom IT-branschen och vi är engagerade i att skapa en arbetsplats som främjar utbildning och utveckling av våra anställda. Genom att investera i våra medarbetare kan vi fortsätta att leverera de bästa lösningarna till våra kunder och bidra till att stärka IT-branschen som helhet.

Möt några av våra kollegor

Träffa Exsitecaren Stina Erlands

Karriär Under 1 min

Träffa Exsitecaren Stina Erlands

Möt den ofrivillige systemvetaren Stina som är en av Exsitecs ledande experter inom områdena budget och prognos.

Träffa Exsitecaren Victor Runesson

Karriär Under 1 min

Träffa Exsitecaren Victor Runesson

Efter studier till ekonomi var siktet inställt på en karriär inom bankväsendet. Men efter att Victor testat arbete med...

Träffa Exsitecaren Lena Broström

Karriär Under 1 min

Träffa Exsitecaren Lena Broström

Hon skapar trygghet för juniora kollegor och passar på att stjäla massor av energi i utbyte. Möt Lena, en av Exsitecs...

Läs fler berättelser från Exsitecare

Emma Billenius (1)

Emma Billenius

HR-chef