Vi är Exsitec

Vi är Nordens snabbast växande IT-bolag
& vi brinner för att göra smart IT enkelt.

Vi har lång erfarenhet

Exsitec grundades 2000 i Linköping, med målet att hjälpa medelstora bolag att få en enklare och effektivare vardag med systemstöd som sömlöst integreras samman. Erbjudandet har sedan dess breddats gentemot våra kunder från affärssystem till alla form av digitalisering för verksamhetsprocesser. Men visionen från start förblir densamma.

Johan Kallblad klev in som vd 2010 och år 2020 börsnoterades Exsitec på Nasdaq First North. Idag är Exsitec en nordisk koncern med över 20 kontor i Sverige, Norge och Danmark och hjälper över 4000 bolagskunder. Vi kan med stolthet säga att vi behållit  –  och vill aldrig tappa – vår entreprenöriella anda.

auction-2289_9990366e-c502-477a-81a4-8485bb074463

2000
grundades Exsitec

 

handshake-2819_06d255cf-8918-46dc-9269-10333117e36d

4000
kunder

profile-2783_1ddac07b-6e21-4e0c-8477-ca56b8087b65

500+
anställda

 

markers-643_be05e0bc-34fb-425a-9047-8f15e77a2b2c

20+
kontor i Norden

White-Light Gray

Vår vision

Vi strävar efter att hjälpa företag som tycker digitalisering är viktigt men svårt, till smart IT som förenklar och förbättrar deras arbetsvardag – och vi ser till att det funkar.

Vi strävar efter att ha ett heltäckande utbud av programvaror och tjänster som företag i vår målgrupp behöver och att vara den ledande leverantören av dessa på vår marknad.

Vi brinner för våra kunders eviga utveckling.

Namnlös design (86)

 

Namnlös design (88)

 

Vår personal är
vår viktigaste tillgång

Det råder ingen tvekan om att vår viktigaste tillgång är vår kunniga personal. För att kunna vara en långsiktig arbetsgivare där personal kan växa inom bolaget driver vi flera internutbildningar i exempelvis projektledning, ledarskap och fokusområden. Sedan 2013 erbjuder vi även ett av Nordens största traineeprogram för nyutexaminerade.

Vår kultur präglas av affärsmässighet, framåtanda, glädje och enkelhet. En kultur vi värnar om och som genomsyrar hela organisationen. Vi är därför väldigt stolta att tre år i rad utnämnas till Karriärföretag av organisationen Karriärföretagen.

Vi är våra värderingar
och vi tar ansvar

Vi arbetar aktivt med våra värderingar i rekrytering, medarbetarsamtal, mötet med kunder, utformning av lösningar och strategiska beslut. Vi är våra värderingar och det genomsyrar hela vår verksamhet och guidar oss i att vara Exsitec:

Namnlös design (87)

 

conference-2779_3579718c-cec6-4375-948a-1083099f51bc

Våra medmänniskor

Vår verksamhet speglas av våra medarbetare. Antalet kvinnor och utrikesfödda kan representeras i betydligt större utsträckning inom IT och Teknikbranschen.

Idag finns det mycket arbete vi kan göra för att förbättra situationen! Exsitec jobbar aktivt med att förbättra jämställdhet och mångfald och 2022 nåddes en milstolpe när vi fick utmärkelsen Jämställt IT-bolag av företaget Cinode.

Fysisk och psykisk hälsa är även en utmaning i dagens samhälle. Vi stöttar våra medarbetare i arbetet till en mer hälsosam vardag och livsstil.

  • Genom medarbetarundersökningar mäter och följer vi upp hur vi kan bli bättre arbetsplats. 
  • För närvarande är 40% kvinnor och 60% män, ett av de bästa resultaten i IT-branschen. Men vi kan bli ännu bättre!
  • Vi vill att alla våra anställda ska må bra och har därför max tillåtet friskvårdsbelopp för samtliga av våra anställda. Det är även viktigt med psykosocial hälsa, därför är alla våra anställda försäkrade, med gratis möjlighet till psykolog och psykoterapi.

earth-globe-723_42c69aaf-84fc-441d-8181-ae574541d377

Klimatet

Exsitec agerar och handlar på ett miljömässigt och hållbart sätt genom hela verksamheten. Inte enbart genom att minimera företagets eget fotavtryck och uppmuntra personal att ta egna klimatvänliga initiativ, utan även genom att vara en bidragande faktor och drivkraft till företags digitala utveckling.

Vi hjälper företag att digitalisera sina verksamheter och bli mer resurseffektiva och därmed minimera sin påverkan på miljön. Inte minst genom minskade transportkostnader och materialåtgång samt förbättrade tillverkningsprocesser.

  • Hjälper våra kunder avancera i den digitala transformationen och arbeta resurseffektivt.
  • Använder själva och erbjuder våra kunder en säker och miljövänlig servermiljö placerad i Jämtland.
  • Våra kontor är alltid centralt placerade nära en järnvägsstation för att underlätta miljövänliga resor.
  • Samtliga kontor är utrustade med digitala mötesverktyg som minimerar behovet av transport och effektiviserar arbetet.

handshake-2819_06d255cf-8918-46dc-9269-10333117e36d

Företagsamhet

Vi vill ta vårt ekonomiska ansvarstagande och se till att företaget fortlever och har en stabil grund för att uppfylla sina mål. Både genom att vara en trygg arbetsgivare med resurser att utveckla och göra arbetet spännande för våra medarbetare.

Men även att bidra till samhället genom att skapa arbetstillfällen och göra våra insatser långsiktiga och fungera över tid.

Vi bryr oss om transparens och kombinerar det med bra affärsetik för att långsiktigt vara en positiv kraft för vår framtid.

  • Vi agerar ofta mentorer till oerfarna företagare lokalt
  • Vi hjälper företag att vara konkurrenskraftiga och lönsamma vilket bidrar till ett samhälle i god hälsa.
  • Vi sponsrar flera insatser för ökad andel kvinnor inom IT.
Gray-White

Undrar du något?