Extra bolagsstämma 2021

Exsitec Holding AB, org.nr 559116-6532, håller extra bolagsstämma tisdagen den 15 juni 2021. I syfte att motverka spridningen av coronaviruset har bolagets styrelse, i enlighet med 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att den extra stämman ska genomföras helt utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägarna istället ska ges möjlighet att utöva sin rösträtt genom digital förhandsröstning (poströstning).

Komplett kallelse, inklusive fullständiga instruktioner för hur man röstar, samt relaterade dokument återfinns nedan.

Vid eventuella frågor rörande extra stämman, vänligen kontakta: Sara Wallbäck, tf CFO, på +46 703 40 47 38.

Kontakta Exsitec
Hampus Strandqvist, 070 677 88 26
Hampus Strandqvist, 070 677 88 26

Investor Relations