Digitalisering inom offentlig sektor

Exsitec har ett brett erbjudande och där flera av dem lämpar sig mycket väl för offentlig sektor.

Vi har hjälpt ett antal myndigheter, regioner, lärosäten, kommuner och kommunala bolag att digitalisera, automatisera och på så sätt effektivisera sin verksamhet. 

Många av våra systemlösningar erbjuds som SaaS (Software as a Service), driftade på ett säkert sätt på våra egna servrar i våra serverhallar på Frösön utanför Östersund. Det betyder ingen risk för utlämnande av data till tredje-land 

På den här sidan kan du hitta information om vad Exsitec kan göra för dig som jobbar inom offentlig sektor.

 Marknadsledande system för offentlig sektor

Ärendehantering

Ett ärendehanteringssystem ger er en total överblick över alla inkommande supportförfrågningar, från alla era olika kanaler, samlade i samma plattform.

Med hjälp av ärendehanteringssystemet är det enklare för anställda att kunna prioritera, spåra och följa upp kundförfrågningar, följa procedurer och samla information på en och samma plats. Detta kommer att hjälpa ert supportteam att bättre kommunicera med kunderna, vara införstådda med alla tidigare interaktioner och hantera problem mer effektivt.

Läs mer om Ärendehantering->

CRM

CRM, Customer Relationship Management, är ett system för att hantera kundrelationer och numera har de flesta flera moduler som löser utmaningar för avdelningarna sälj, marknad och kundtjänst. 

Ett modernt CRM-system är flexibelt, möjliggör automatisering och går att integrera med många andra system.

Mer om CRM ->

Lager & Logistik

För processerna inom området lager och logistik finns det olika tekniska lösningar för att hjälpa till på vägen - kanske behöver ni ett system för lagerstyrning, eller ett WMS för lagerhantering? Med system anpassade för lagerverksamheten kan ni hantera alla era lagerprocesser digitalt för en mer effektiv arbetsvardag med minimerad risk för manuella fel.

Mer om lagerlösningar ->

Budget & Prognos

Gå från strategi till handling. Med Planacy får du stöd att automatisera och accelerera arbetet med budget, prognos och planering.

Spara tid, öka kontrollen och stärk samarbetet mellan finance och verksamhet. Planacy hjälper dig förenkla processerna och gör det enklare att driva både den operativa och finansiella planeringen framåt. 

Mer om budget och prognos ->

Service & entreprenad

Servicearbete med personal i fält handlar ofta om att hantera ett eller flera uppdrag dagligen med god effektivitet och kvalitet. Effektiviteten uppnås genom god planering och minimal administration. Kvalitet försäkras genom tydliga arbetsinstruktioner och rätt information tillgänglig där och när den behövs.

Att använda mobiler och datorer istället för papper och penna underlättar administrationen för alla på företaget.

Mer om systemstöd för entreprenad ->

ERP

Ett affärssystem (Enterprise Resource Planning - ERP) är en integrerad hantering av verksamhetens främsta processer för att förenkla och effektivisera dessa, genom olika funktioner för ekonomihantering, order- och lagerhantering, resursplanering, inköp, produktionsplanering, personal- och kundadministration samt tidsredovisning. 

Mer om affärssystem ->

 

Kundcase: Karlshamn Energi

Karlshamn Energi har uppdaterat sin systemflora till ett molnbaserat affärssystem tillsammans med smarta integrationer för hantering av bland annat fakturor, tidrapportering, lön, närvaro och projektredovisning. Med kontinuerliga uppgraderingar garanteras Karlshamn Energi nu att arbetsprocesser och metoder alltid stöttas av den senaste funktionaliteten. Resultatet blev ett framtidssäkrat IT-stöd som gör att verksamheten kan lägga fokus på värdeskapande arbete

Case karlshamn enegeri

 

Hållbar och säker IT-drift

Våra serverhallar är placerade i Jämtland där svala somrar och kalla vintrar bidrar till att hålla hallarna i optimal temperatur. All energi vi använder kommer från solenergi och vattenkraft, det gör vår serverdrift grön och klimatsmart.

Varje fil eller dokument ni sparar, sparar vi fyra gånger, och all lagring görs i vårt eget datacenter i Sverige. Allt för maximal säkerhet.

 

collective-thinking-concrete

 

 

Kundcase: Liseberg

Liseberg har mängder av produkter i omsättning i parken med sina många restauranger, lyckohjul, stånd och andra attraktioner. Allt från gröna kaniner, stora chokladkakor till mat och dryck köps in till parkens 3 miljoner besökare. Detta sätter stora krav på ekonomi-, inköp- och lagerfunktionerna.

 

liseberg-logo-1

 


web-ball-people

 

4000 kunder
i Norden

Exsitec har hjälpt företag att digitalisera verksamheter i över 20 år och tillsammans med våra kunder har vi genomfört tusentals projekt.

web-ball-prize

 

Långsiktiga
kundrelationer

Med en tydlig förvaltningsmodell utvecklar vi kundrelationer där vi skapar värde för våra kunder, på kort sikt såväl som på lång sikt.

web-ball-intagration - cog wheel

 

Vi kan integration

Med lång erfarenhet av systemstöd har vi kunskapen att förstå de digitala behoven – och skapar en kraftfull helhetslösning med era verksamhetsstödjande system.

Utmärkelser vi är stolta över

Skärmavbild 2023-01-12 kl. 08.38.39

direction-730_c57a0fb7-b0f7-4b84-97c6-6135fb6f6306

Flexibelt

Vi anpassar lösningen efter er typ av verksamhet och er redan befintliga IT-miljö. Med våra lösningar har ni givetvis möjlighet att skala upp eller ned antalet användare i takt med att behoven i verksamheten ändras.

handshake-2819_06d255cf-8918-46dc-9269-10333117e36d

Långsiktig partner

Vi tar vårt uppdrag på stort allvar och vill självklart bygga en trygg och långsiktig partnerrelation med våra kunder. Vårt mål är att finnas med er, hela vägen. 


checked-server-1866_9e4a1d07-7bcc-401c-8a19-063b63f6b29d

Säkerhet

Många av våra systemlösningar erbjuds som SaaS (Software as a Service), driftade på ett säkert sätt på våra egna servrar i våra serverhallar på Frösön utanför Östersund. Det betyder ingen risk för utlämnande av data till tredje-land.

check-in-location-637_ab953849-045c-4e6a-a425-c30625f468a3

Leveranskapacitet

Idag är vi ca 500 anställda med 15 kontor runt om i hela Sverige, samt kontor i Norge och Danmark. Med andra ord har vi mycket resurser internt som är beredda att hjälpa er där ni finns. 

user-details-2733_f9380c67-1728-40b4-915a-728752a630b1

Branschkunskap

Vi har hjälpt flertalet myndigheter, regioner, lärosäten, kommuner och kommunala bolag att digitalisera, automatisera och på så sätt effektivisera sin verksamhet.

telephone-operator-4682_71ea4d7e-c056-4228-86ec-bb71a31f0b86

Single Point of Contact

Med Exsitec som leverantör får ni en Single Point of Contact, SPOC, dit ni alltid kan vända er för att få hjälp, oavsett vilket system eller vilken tjänst det gäller. 

Ta reda på vilken lösning som passar er

https://www.exsitec.se/hubfs/Ska%CC%88rmavbild%202022-02-08%20kl.%2011.00.12.webp

Martin Gabrielsson

Affärsutvecklare

Vad undrar du om lösningar för offentlig sektor?