Digitalisering för fastighetsföretag

I fastighetsbranschen är det vanligt med utmaningar kring bland annat momshantering, skattemässiga avskrivningar och fastighetsskatt. Dessutom är det viktigt att saker sker effektivt, då det ofta är många bolag att hantera. Rapportering och analys av driftnetto, hyresbortfall eller andra nyckeltal kan ni som verksamhet behöva smarta systemstöd för. Vi på Exsitec har hjälpt flertalet fastighetsföretag att digitalisera sin verksamhet och effektivisera sina processer. 

Momshantering

Som fastighetsbolag arbetar ni med flera olika typer av moms, där bl a schablonmoms med olika procentsatser förekommer. Systemstöden ska stötta på ett användarvänligt sätt kring all momshantering och ge konteringsförslag där delar av momsen är avdragsgill och delar kostnadsförs. I en del verksamheter används också omvänd skattskyldighet och här behöver också stöttande funktioner finnas.

Ökad kontroll och överblick

Systemstöd för fastighetsbolag gör det lättare för er att få bättre överblick, både per bolag men också för helheten. Systemstöden ska hjälpa er att arbeta med avvikelser, snarare än runtinarbete. 

Anläggningsregister

Systemstöd för fastighetsbolag ska givetvis stötta att anläggningsregister har möjlighet till olika avskrivningsmetoder. Önskemål kring kompenentavskrvning enligt K3-regelverket, samt skattemässiga avskrivningar är vanligt förekommande. Förutom detta finns stöd för framräkning av fastighetsskatt, skapande av anläggning direkt från fakturan samt aktivering av anläggning från investeringsprojekt. 

Förenklad rapportering

Många fastighetskoncerner har ett stort antal juridiska enheter i sina system, och att sammanställa alla boalgens siffror kan vara tidskrävande. Med smart flerbolagshantering kan resultat- och balansräkningar tas fram enligt flera olika format. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lösningar som passar fastigheter

Affärssystem

Verksamhetens kärnprocesser i ett digitalt verktyg och anpassade moduler.

Läs mer om Affärssystem ->

Fakturahantering

Elektronisk fakturahantering gör fakturaprocessen snabbare och mer effektiv. Leverantörsfakturor kan hanteras och betalas utan manuellt arbete och fördröjningar. 

Läs mer om Elektronisk fakturahantering ->

Beslutsstöd

Backa upp besluten med bättre data. Som experter på systemstöd för analys och rapportering hjälper vi dig att enklare se, förstå och dra nytta av er data. 

Läs mer om Beslutsstöd ->

Budget & prognos

Ett välfungerande budget- och prognosarbete är viktigt för att hålla verksamheten konkurrenskraftig. Vi hjälper er förenkla, automatisera och integrera era processer för budget, prognos och planering.

Läs mer om Budget & prognos ->

Projekthantering

Verktyg som är specifikt anpassat för era projekt. NEXT är projektverktyget anpassat för fastighetsföretag som också arbetar med bygg. Verktyget är kraftfullt, men också skalbart, vilket innebär att ni väljer vilka moduler och funktioner som är relevanta för ert företag.

Läs mer om Projekthantering ->

Några av våra kunderkravspec2

Ladda ner vår kravspecifikation för affärssystem

Inspiration för dig som fastighetsföretag

Blogginlägg fastighet

Fem frågor för fastighetsföretag

Fem frågor som fastighetsföretag bör ställa sig inför valet om hur de ska digitalisera sin verksamhet. Vissa frågor är grundläggande för att företaget ska kunna fortsätta existera, medan andra handlar om att ta till vara på möjligheten att skaffa sig ett försprång.

Blogginlägg fastighet Web - 2023 (1)

Momshantering för fastighetsföretag

Momshanteringen inom fastighetsbranschen är en djungel där det är lätt att trampa snett, inte minst vid hanteringen av gemensamma fakturor i leverantörsfakturaflödet. Se till att ni har bra verktyg som stöttar er process för att arbetet inte ska manuellt. 

 


Varför Exsitec?

 

 

 

 

 

3 (2)-1

4000 kunder i Norden

I över 20 år har Exsitec hjälpt företag digitalisera sina verksamheter för att nå sina ambitioner. Med en kombination av nordens största traineeprogram och marknadens mest erfarna experter har vi tillsammans med våra kunder genomfört tusentals lyckade projekt.

2 (7)

Långa kundrelationer

Vi arbetar i långa kundrelationer genom att ta ansvar innan, under och efter leveransen. Med en engagerad support, proaktiv förvaltning och kontinuerlig inspiration skapar vi värde på kort såväl lång sikt. Tillammans levererar vi lösningar som gör skillnad i kundens verksamhet på riktigt.

1 (4)

En fungerande helhet

Genom att kombinera utvalda system och tjänster till en fungerande helhet skapar vi förutsättningar för varje kund att nå sina ambitioner. Med hållbara integrationslösningar, skräddarsydda systemanpassningar och säker IT-drift med användaren i fokus ser vi till att systemen fungerar tillsammans.

Martin Gabrielsson Webbmall - boll för bild - 2023

 

 

Vad undrar du? Martin svarar gärna på dina frågor.