Projekt & förvaltningsledning

En fördel vid nya utmaningar, vi har erfarenheten

Förändringsarbete på gång?

Förändringsarbete är tungt och ofta väldigt krävande arbete. När det gäller IT-system så är det även längre tidsperioder tills arbetet är i hamn. Detta resulterar ofta i att nyckelpersoner trillar bort av olika anledningar, exempelvis vid föräldraledighet, andra projekt, sjukskrivning eller ny arbetsplats.

För att inte projektet ska försenas och tappa i kvalitét kan det vara bra med att "fylla skorna" med en erfaren projektledare eller systemägare som kan styra beställningsarbetet gentemot systemleverantören.

Exsitec erbjuder därför erfarna resurser för kortare eller längre uppdrag så att ni kan fortsätta er förändringsresa.

Prata med en av våra experter och få råd inför projektet

Hur kommer ni igång?

Hur börjar man och vad kommer det att kosta? Läs mer om hur du kan använda agila projekt för att få en lösning som är optimal för er verksamhets behov.