Projekt & förvaltningsledning

En fördel vid nya utmaningar, vi har erfarenheten

Förändringsarbete på gång?

Förändringsarbete är tungt och ofta väldigt krävande arbete. När det gäller IT-system så är det även längre tidsperioder tills arbetet är i hamn. Detta resulterar ofta i att nyckelpersoner trillar bort av olika anledningar, exempelvis vid föräldraledighet, andra projekt, sjukskrivning eller ny arbetsplats.

För att inte projektet ska försenas och tappa i kvalitét kan det vara bra med att fylla skorna med en erfaren projektledare eller systemägare som kan styra beställningsarbetet gentemot systemleverantören.

Exsitec erbjuder därför erfarna resurser för kortare eller längre uppdrag så att ni kan fortsätta er förändringsresa.

Läs mer om när och varför det är bra med stöd av en systemägare och projektledare


Här kan du läsa mer 

Hur börjar man och vad kommer det att kosta? Läs mer om hur du kan använda agila projekt för att få en lösning som är optimal för er verksamhets behov.

Agila systemprojekt

Personer du kan lita på

HenrikLillhage
HenrikLillhage

Henrik har lång erfarenhet som projektledare. Kännetecknas som metodisk, tydlig och transparent i sin kommunikation och sitt arbete.

Mona Beskow
Mona Beskow

Vår mest erfarna förvaltningsledare med goda systemkunskaper inom Visma Business. Kännetecknas som trygg och ordningsam i sin leverans.

Per Risfors
Per Risfors

Per är Exsitecs mest erfarna lösningsarkitekt med specialisering inom systemimplementeringar, med processerna inom Supply Chain.

Catharina Odensten
Catharina Odensten

Catharina har lång erfarenhet som projekt- och leveransledare. Interaktionen med och förståelsen för kundens behov och mål är karaktärsdrag.

Andreas Karlsson
Andreas Karlsson

Andreas är en erfaren IT projektledare som fokuserar på engagemang, värde och resultat för att minimera gränsen mellan verksamhet och IT.