Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering

Vad är OneStop Reporting?

Vad är OneStop Reporting?

OneStop Reporting är en systemlösning för rapportering och budgetering som är fullt integrerbar med både Visma Business och Visma.net 

Rapportering

Kör rapporter baserat på parametrar som månad, år, avdeling, projekt, etc. Det är också möjligt att göra drill-down för att se bakomliggande transaktionsdetaljer, med bilagsvisning.

Läs mer här

Budgetering

Online-registrering av budgetdata på web, med olika stödfunktioner som fördelingsnycklar, procentbaserade kalkyleringar, historiska tal och tillgång till underspecifikationer.

Läs mer om OneStop reporting

Konsolidering

Din verksamhetslogik, knutet till bland annat koncerninterna transaktioner och elimineringar, implementeras i rapporterna så att du får korrekt framställd data. Flera företag kan också inkluderas i en och samma rapport.Kommande evenemang: Smart analys direkt i ditt Visma

Lägger du mycket tid på manuellt arbete med rapportering och budgetarbete? Anmäl dig till vårt webinar där vi visar hur du med smarta tillägg till ditt Visma kan göra ditt arbete enklare och spara värdefull tid.

Med OneStop Reporting får du en lösning som tar dina möjligheter med rapportering, budgetering och analys, direkt i ditt Visma, till en helt ny nivå.

Anmäl dig här

Kontakta skribenten

Exsitec
Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering