VPM-white

 

Visma.net ERP (1)

Projekthanteringssystemet som gör skillnad

Severa (tidigare Visma Project Management) är ett molnbaserat projekthanteringssystem som har resursallokering, projekthantering, fakturering och tidsrapportering i en enda plattform. Dessutom finns Severa alltid tillgängligt i appen när du behöver använda ditt projektverktyg på språng.

En helhetslösning för projekthantering

Severa som projekthanteringssystem integrerar smarta funktioner för projekthantering som tidsrapportering, fakturering och resursplanering på ett enhetligt sätt. Detta möjliggör en smidig hantering av hela projektets livscykel, från planering till avslut.

Användarvänlighet i fokus

Severa är utformat med fokus på användarvänlighet, vilket gör det till ett verktyg som enkelt anpassas till användarnas behov. Med en intuitiv gränssnitt och lättillgängliga funktioner kan ni snabbt bekanta sig med plattformen och effektivt navigera genom era projekt.

Lätt att integrera

Severa är kompatibelt med många andra affärssystem och verktyg. Detta möjliggör sömlös integration med era befintliga system och minskar dubbelarbete. Vi hjälper er att integrera Severa efter era behov!

 Används av

Framgång för teamet och tillväxt för verksamheten

Severa som projektverktyg har alla funktioner som behövs för att få koll över er projektverksamhet, från CRM till tidsrapportering och fakturering. Genom detta kan Severa förbättrar informationsflödet, eliminerar manuella rutiner och ger en översikt av företagets resurser i realtid. Detta innebär i sin tur fördelar som förbättrad kontroll över era projekt och dess ekonomi, god översikt över resursallokeringen, ökad lönsamhet och en helhetsbild av verksamheten - från försäljning till fakturering.

Lösningen är helt molnbaserad och fungerar var som helst, när som helst och på alla enheter.

Nyfiken på att få en inblick i systemet? Vi tar dig på en rundtur i Severa här ->

6 Saker du kommer gilla med Severa

 

Ni sparar tid

Med Severa samlar ni alla delar av projekthanteringen på samma plats. Från CRM, projektplanering och resursallokering till uppföljning på samma plattform.

Ökad likviditet

Med en effektivt projekthanteringssystem påskyndar ni det administrativa arbetet och får fler projekt klara för fakturering. Det innebär en snabbare faktureringscykel som i sin tur leder till högre likviditet.

Prognos och insikt

Severa skapar visibilitet i hela flödet, och ökar därmed förståelsen för verksamheten. Realtidsgenererade rapporter visar ner på projektnivå vilken tidsåtgång, kostnader och intäktsprognoser som finns för respektive projekt.

Uppföljning och nyckeltal

Visibiliteten i verktyget hjälper även till att skapa ett enhetligt tillvägagångsätt i projektarbetet. Dessutom görs uppföljningsanpassning efter mottagare så att nyckeltal finns tillgängliga för projektledare, konsultchef eller ekonomiansvarig.

Anpassa efter era behov

Vi integrerar alla system och produkter efter dina behov. Från vår egna produktpark eller andra av era redan existerande systemlösningar. Vi har färdiga integrationer mot Vismas affärssystem, men Severa kan även integreras med andra affärssystem.

Läs mer om våra applikationer vi skapat över tidigare affärssystem eller om våra integrationer.

Ingen oro kring er data

Med dagliga backuper och automatiska uppdateringar behöver ni aldrig oroa er för er data. datan sparas kontinuerligt och finns tillgänglig när som helst och var som helst, på alla enheter.

goal-1525_0b437ffa-1baa-42f7-915e-63fb118a5d64  CRM

Samla all kundinformation på ett och samma ställe och få bättre koll på dina projekt och alla dess processer, historik, aktiviteter och lönsamhet.

 

 Smidig projekthanteringconfiguration-5968_84173f8c-958d-48ea-bc89-2a453c4d405c

Projektverktyget ger dig en god överblick över allt kopplat till projektet, så som resurser, finansiella detaljer, deadlines, scheman och kostnader.

 

conference-2779_3579718c-cec6-4375-948a-1083099f51bc  Effektiv resursallokering

Tillåter en god överblick och effektiv allokering av era resurser, vilket bidrar till lönsamhet i projektet. Ni kan redan i försäljningsstadiet lägga upp en preliminär plan för resursfördelningen samt få god översikt över kapacitet och belastning per anställd.

 

appointment-5892_eb75d924-c048-4b1c-ac16-88a89ba3613d Tidsrapportering och utlägg 

Tidsrapportering och registrering av utlägg görs direkt via webben eller i appen. Rapporterad tid uppdateras direkt och kan kopplas till kund eller internt arbete, samt direkt till underlaget som används för fakturering

 

pay-2285_781aaa2e-6c6d-4715-b692-31256f86619e  Automatiserad fakturering

Automatiserar faktureringsprocessen och frigör tid och resurser till annat. Severa kan även integreras med exempelvis ert bokförings, ekonomi eller affärssystem.

 

business-report-2326_aa480413-8843-41c8-b2aa-688cc99ef0bc  Värdefulla insikter

Severa möjliggör realtidsgenererade rapporter som ger värdefulla insikter om er organisation och era projekt. Dessutom kan rapporterna delas både internt och med kund, utefter era önskemål.

 

Frågor & Svar om Severa

Varför ska man välja Severa?

Severa är projekthanteringssystemet som erbjuder ett sömlöst affärsflöde från införsäljning till fakturering, där relevant information är samlad i en och samma plattform för en smidig hantering. Systemet är molnbaserat och ni kan nå er verksamhet var som helst, när som helst och på vilken enhet som helst. Severa finns även i app-format för snabb och enkel tillgänglighet, vilket ökar användarvänligheten ytterligare då man exempelvis kan tidrapportera på vägen hem. 

Severa är speciellt utformat för företag inom tjänstebranschen som strävar efter att noggrant spåra arbetstiden för olika projekt och effektivt fakturera för den utförda tiden. Det kraftfulla projektledningsverktyget möjliggör en effektivisering av projektflödet och minskar risken att värdefull tid och information går förlorad.

Om ni letar efter ett system som kan samla all affärskritisk information och dessutom går att integrera med ert affärssystem för ett ännu mer sömlöst flöde, då är Severa projekthanteringssystemet för er. 

Hur fungerar tidrapporteringen i Severa?

Tidrapportering görs direkt på webben eller i appen. Rapporterad tid uppdateras direkt och kan antingen kopplas till kundprojekt eller internt arbete.

Tid som rapporteras mot kundprojekt blir sedan underlag i faktureringen. Oavsett om man fakturerar sin tid löpande, enligt fastpris eller utifrån delleveranser blir de rapporterade timmarna underlag när man beräknar sin lönsamhet i projekten. 

Hur fungerar resursallokering i Severa?

I Severa kan du tilldela dina användare tid i såväl interna projekt som kundprojekt. Användarnas tillgängliga arbetstid bestäms av deras arbetskontrakt, alltså det antal timmar de förväntas arbeta varje månad. Systemet tar även hänsyn till semester eller annan typ av frånvaro, såväl planerad som oförutsedd. 

Tack vare den smarta allokeringsfunktionen har du möjlighet att enkelt fördela tilldelad tid mellan olika användare. Du kan välja om du vill allokera på detaljnivå över veckor och dagar, eller om du vill ha en mer övergripande planering över längre tidsperioder, exempelvis månader och år. 

Allokeringsverktyget går även att koppla till ert säljflöde för att ge er underlag till proaktivt beslutsfattande, både angående behovet av nyrekrytering som ytterligare sälj - och marknadsaktiviteter.

Vilken typ av rapporter kan man få ut?

En av styrkorna med Severa är att all viktig data finns centraliserad, vilket innebär att all information från försäljning till fakturering, inklusive alla mellanliggande steg, finns tillgänglig inom samma system. Detta ger er mycket goda förutsättningar för att generera olika typer av rapporter baserade på ett omfattande antal nyckeltal (KPI:er).


I Severa finns det ca 90 standardiserade rapporter. Ni kan bland annat se finansiell information på organisationsnivå, få en överblick över er totala fakturering, projektanalys utifrån olika avdelningar eller beläggningsgrad per avdelning eller team.

Det går även att granska beläggnings- och faktureringsgrad per användare, få en resursallokeringsöversikt, eller analysera era projekt mer djupgående för att se exempelvis lönsamheten i projektet. Det är dessutom möjligt att bygga nya rapporter utifrån era behov samt skapa egna KPIer om just den data ni önskar granska inte finns som standard i systemet. 

Kan man hantera reseräkningar och lönefiler?

Användare i Severa kan enkelt rapportera sina resekostnader och utlägg direkt i systemet. Det går att koppla sina utlägg både till interna och externa projekt för att enkelt kunna vidarefakturera eventuella resekostnader eller övriga utlägg. Det går även att lägga in traktamente och få automatisk uträkning av kilometerersättning. 

I Severa är det även smidigt att exportera lönefiler till Vismas lönesystem. Det går även att exportera Excel eller CSV-filer från systemet för att ha som underlag i andra lönesystem.

Om man har mer komplexa behov kan vi även komplettera med andra lösningar gällande tid och utlägg. 

Vad finns det för fördelar med Severa om man är projektledare?

Severa är projektverktyget som många projektledare drömmer om. Istället för att behöva använda sig av en rad olika system eller dokument finns allt samlat på ett och samma ställe. 

Som projektledare får du enkelt god överblick över hur projektet fortskrider och du kan följa i realtid hur mycket tid som rapporteras på varje delmoment i förhållande till hur mycket tid ni har estimerat. Du kan även använda kalender och planeringsfunktionen för att tilldela dina teammedlemmar olika uppgifter, följa upp på när uppgifterna blivit gjorda och i en kanbanvy enkelt se vad som färdigställts och vad som är kvar att göra. Kalendern går även att integrera med Outlook Calendar eller Google Calendar, för att eliminera dubbelarbete. 

Hur snabbt kan vi vara igång?

Tiden det tar att komma igång med Severa beror på flera olika faktorer. Framförallt beror det på mängden data ni vill exportera in i Severa samt vilken typ av systemuppsättning ni vill ha. Exempelvis går det att integrera Severa med ert affärssystem för att få ett sömlöst flöde mellan er fakturering och bokföring. 

Severa har ett öppet API vilket innebär att det även går att bygga integrationer till andra systemlösningar, vilket vi på Exsitec kan hjälpa er med.

Vad kostar Severa?

Severa är en licensbaserad produkt och priset varierar beroende på hur många användare man har i systemet samt vilka delar av systemet användarna har tillgång till. Kontakta oss för att få en prisuppskattning.

Ni kan även prova Severa gratis i 30 dagar för att få en ordentlig inblick i systemet här. 

Vilka säkerhetsåtgärder finns i Severa?

Då mycket affärskritisk data samlas i Severa finns det självklart starka säkerhetsåtgärder som SSL kryptering, tvåfaktorsautentisering samt åtkomstkontroll för att skydda er data och säkerställa att det endast är auktoriserade personer som kommer åt informationen. 

Eftersom att Severa är molnbaserat levererar Visma kontinuerliga uppdateringar av systemet för att garantera att det alltid är uppdaterat enligt senaste säkerhetsstandard. Severa efterlever de lagar och regler som finns enligt GDPR. All den data som lagras i Severa lagras på servrar inom Europas gränser. Ni kan läsa mer om Severas säkerhetsarbete här: https://severa.com/information-security/ 

 

Testkör Severa i 30 dagar

Börja din kostnadsfria provperiod genom att fylla i formuläret. Notera att du endast kan prova Premium-versionen, men det ger en bra bild av systemet även för dig som i första hand är intresserad av Basic- och Enterprise-versionerna.

När du loggar in i din testmiljö får du möjlighet till en rundvandring i lösningen och har alltid tillgång till hjälp och vägledning.

Visma.net PM (2)

 

Vi besvarar dina frågor om Visma Project Management! 

 

 


För vem passar Visma Project Management? 

 


Vilka utmaningar kan Visma Project Management lösa?

 

 


Hur fungerar analys och uppföljning i Visma Project Management?

Vill du höra våra experter prata mer om Visma Project Management?

Är du nyfiken på exempelvis hur tidsregistrering i Visma.net Project Management fungerar, om det går att koppla mot CRM-system, hur man får ett affärsflöde att hänga ihop eller om det går att ha fler bolag i samma miljö?

 


Några av våra nöjda kunder

 

 

 

 

 

nedladdning (12)

 

"Vi har vuxit och dubblat medarbetarstyrkan sedan jag började. Det hade inte varit möjligt utan den här typen av systemstöd."

Christian Ulman | Operation Manager, Mabema

Namnlös design - 2024-02-21T164144.579

 

"Vi kan säga om systemet: 'Välj det här!', och vi skulle rekommendera Exsitec till andra liknande konsultfirmor"

Patrik Marklund | Grundare & VD, Marklund Solutions

Yellon-logo-1

 

"I Severa hanterar vi både ekonomi, projekt, tidsplanering och allokering. Så både för ekonomin, styrningen och i vardagen är verktyget en central del"

Emma Westerberg | Projektledare och kundansvarig, Yellon 

Årets partner sex år i rad!

1-Mar-12-2024-07-25-42-6378-AM
aarets-visma-partner-2022-2
Visma årets partner 2021
Årets partner 2020
Visma årets partner 2019
Visma årets partner 2018

 


Varför Exsitec?

 

 

 

 

 

 

web-ball-people

 

4000 kunder
i Norden

Exsitec har hjälpt företag att digitalisera verksamheter i över 20 år och tillsammans med våra kunder har vi genomfört tusentals projekt.

web-ball-prize

 

Långsiktiga
kundrelationer

Med en tydlig förvaltningsmodell utvecklar vi kundrelationer där vi skapar värde för våra kunder, på kort sikt såväl som på lång sikt.

web-ball-intagration - cog wheel

 

Vi kan integration

Med lång erfarenhet av systemstöd har vi kunskapen att förstå de digitala behoven – och skapar en kraftfull helhetslösning med era verksamhetsstödjande system.

 

 

 

Vad undrar du om Severa?

Med mig kan du prata om allt från funktioner till kostnader, integrationer och implementering. Ta kontakt direkt eller fyll i dina uppgifter så hör jag av mig.

Mikaela Mattsson

Mikaela Mattsson

Severa-konsult