Smarta inköpsstöd för automatiserade inköpsprocesser

Ett inköpssystem används för att effektivisera inköpsprocessen. Inköpsprocessen innefattar allt från att identifiera vad som ska köpas, jämföra priser från olika leverantörer, genomföra förhandlingar till att skapa avtal och följa upp leveranser. Ett inköpssystem är ett viktigt verktyg för verksamheter, eftersom det kan påverka både kostnader och leveranssäkerhet på ett avgörande sätt.

Effektiviserade processer

Ett inköpssystem kan automatisera många av de manuella uppgifterna som är förknippade med inköp. Genom att slippa hålla koll på inköpen med papper och penna eller i Excel, blir processen blir mer effektiv och snabbare. 

Minskad risk för fel

Ett inköpssystem kan minska risken för att fel uppstår i inköpsprocessen, till exempel genom att automatisera kontroller av fakturor och leveranser.

Strategiska inköp

Ett inköpssystem kan möjliggöra att inköp hanteras under en, för verksamheten, gemensam inköpsstrategi.  Detta innebär mer effektivitet och minskat dubbelarbete, istället för att varje avdelning eller enhet hanterar sina egna inköp. 

Ökad transparens

Ett inköpssystem kan öka transparensen i inköpsprocessen genom att all information om inköp samlas på ett ställe och är lätt att åtkomlig för alla som behöver den.

Rapportering

Ett inköpssystem gör det möjligt att skapa olika rapporter om inköp, till exempel om kostnader och leveranser. Detta är användbart för att följa upp och analysera inköp samt för att kunna fatta välgrundade beslut om sina inköp i framtiden.

 

 

 

 

 

 

 

Marknadsledande system inom inköp

Medius Spend Management

Medius Spend Management är en modulär lösning för att hantera och kontrollera företagets utgifter genom sömlös hantering av leverantörer, kontrakt, fakturor och betalningar. Lösningen hjäper er bland annat få kontroll på både direkta och indirekta inköp, på ett och samma ställe.

Läs mer om Medius Spend Management ->

Eazystock

EazyStock är ett lagerhanteringssystem som hjälper er att optimera, analysera och simulera lagret för ökad servicenivå, försäljning och minskade kostnader.

Läs mer om EazyStock ->

Effektivisera processen för strategiskt inköp 

Inköpsprocessen innefattar alla de delar som är kritiska för att genomföra inköp av varor och tjänster. Det finns ett stort behov hos större organisationer att arbeta mer effektivt och enkelt med strategiskt inköp för att sänka sina kostnader.

Inköpsavdelningens arbetsuppgifter sträcker sig brett och med hjälp av rätt systemstöd ser vi på Exsitec till att arbetsuppgifterna för dig som strategisk inköpare underlättas, effektiviseras och bli mer värdeskapande.

Vår ambition är att hjälpa bolag att sänka sina kostnader och samtidigt få en sömlös inköpsprocess. Med implementering av rätt systemstöd kommer ditt bolag på ett effektivt och säkert sätt ha möjlighet att förhandla och bygga goda relationer med dina leverantörer för att få så bra avtalsvillkor och priser genom inköpsprocessen som möjligt.

Läs mer: Medius Spend Management
Läs mer: EazyStock

image-2

 

 

 

Blogg: 5 tips till dig på inköpsavdelningen

 


Varför Exsitec?

 

 

 

 

 

web-ball-people

 

4000 kunder
i Norden

Exsitec har hjälpt företag att digitalisera verksamheter i över 20 år och tillsammans med våra kunder har vi genomfört tusentals projekt.

web-ball-prize

 

Långsiktiga
kundrelationer

Med en tydlig förvaltningsmodell utvecklar vi kundrelationer där vi skapar värde för våra kunder, på kort sikt såväl som på lång sikt.

web-ball-intagration - cog wheel

 

Vi kan integration

Med lång erfarenhet av systemstöd har vi kunskapen att förstå de digitala behoven – och skapar en kraftfull helhetslösning med era verksamhetsstödjande system.

Vi erbjuder support till våra inköpssystem

Vår support är experter på hela vår systemflora och våra supportkonsulter inom inköpssystem har lång erfarenhet av både Medius och EazyStock

Erik

 

 

Vad undrar du om inköp? Erik svarar gärna på dina frågor.