Application-development-white

 

 

 

Planacy - enklare finansiell planering

Planacy hjälper dig automatisera och accelerera budget- och prognosarbetet. Spara tid, arbeta datadrivet och stärk samarbetet mellan finance och verksamhet.

  Automatisera tidsödande manuellt arbete

  Förbättra precisionen med bättre data

  Täck hela verksamheten i en lösning

Används av

Datadriven finansiell planering

 • Gör budget- och prognosarbetet relevant och tillgänglig för fler i verksamheten
 • Spara tid och öka kvalitén på siffrorna genom att integrera och automatisera dina processer
 • Kom igång med ett frekventare och enklare prognosarbete
 • Ta beslut och skapa planer som baseras på aktuell data

planacy-screenshot-v1

 6 saker du kommer gilla med Planacy

 

  Anpassningsbar

Kom ifrån komplicerade Excel-lösningar och äldre oflexibla system. Planacy är byggt för att kunna anpassas och stödjer både användare och administratörer att effektivt utföra sina uppgifter.

  Integrerbar

 Integrera Planacy med ditt beslutsstöd (Qlik, Power BI, Tableau m.fl.) och få en delad datamodell och sammanhängande lösning för uppföljning och planering.

  Värdeskapande

Vässa kvalitén på siffrorna genom att förenkla planeringsprocesserna och automatisera tidsödande manuellt arbete. Bredda deltagandet och öka kontrollen med stöd av ett kraftfullt workflow.

  Framåtblick

Frigör tid för mer analys och ett frekventare prognosarbete. Med en bättre uppdaterad bild av framtiden kan ni reagera och agera snabbare på möjligheter och utmaningar.

  Tillsammans

Involvera fler i budgetarbetet och säkerställ samsynen mellan ledning och verksamhet. Förenkla inmatningen med drivare och få stöd för att effektivt konsolidera och analysera budgetdata.

  Resultat

Bygg en välfungerande lösning baserat på plattformens kraftfulla och konfigurerbara moduler. Integrera mot dina system och processer via API, connectorer och färdiga integrationer till ledande BI-lösningar.

Webinar 

Budgetera som om det vore 2024.
Se hur Planacy kan hjälpa dig få ut mer av budgetarbetet!

Lösningar

Spara tid och förenkla förvaltningen. Planacy kommer med flera färdiga moduler för de vanligaste finansiella planeringsprocesserna. Konfigurera modulerna för din verksamhet eller bygg en lösning helt anpassad för din unika process.

Så säger kunderna

filippa-k-v2

Planacy har förenklat vårt arbete

"Vi hade tidigare en personberoende och Excel-baserad budgetprocess där mycket tid gick åt till att administrera och uppdatera mallar. Nu lägger vi den finansiella budgeten i Planacy, vilken inkluderar en försäljningsbudget nedbruten på koncept, kanal, marknad och kostnadsställe."

 

Craig Erdrich
Group Business Controller på Filippa K

besqab-planacy-v1

Planacy har gett oss ökad kontroll 

"Från att ha allt i Excel till ett planeringsverktyg där utfall och prognoser integreras så får vi både kontroll och kan vara proaktiva i beslutsprocessen. Dessutom är det inte enbart uppsatt utifrån managements synsätt utan vår organisation har fått stor påverkan på gränssnitt och innehåll vilket blivit framgångsrikt”

Magnus Ekström
CFO på Besqab

wisegroup-small-1

Planacy ger oss trygghet i siffrorna

"Wise Group har en komplex budget- och prognosprocess som blivit enkel att administrera och använda tack vare Planacy. Med stöd av ett stort antal drivarbaserade mallar för försäljning, personal och underkonsulter drivs rätt belopp in på rätt konto och kostnadsställen vilket underlättar vårt budget- och prognosarbete.”


Camilla Molin
Controller på Wise Group

yrkesakademin-small-1

Planacy upplevs som väldigt användarvänligt

"Planacy förenklar med sin användarvänlighet planering av den operativa verksamheten. Integrationen till Qlik Sense tillåter dessutom snabb åtkomst till de viktigaste operativa och ekonomiska nyckeltalen, vilket möjliggör ständig förbättring av YrkesAkademins verksamhet och resultat. Återkopplingen från personalen har varit ytterst positiv.”


Antti Rokala
CFO på YrkesAkademin

haglofs-v3

Planacy har gett oss ökad kvalitet på arbetet

"Med Planacy kan vi lägga fokus på att analysera och ifrågasätta indata och utfall istället för att manuellt sitta och konsolidera data i Excel genom traditionellt 'Copy/Paste'.

Planacy ger oss en ökad kvalitet på arbetet och snabbare analys av prognoserna."


Tobias Alvers
Business Controller på Haglöfs

clear-channel-v2

Planacy har gjort vårt arbete mer strukturerat

"Planacy har gett oss förutsättningar att arbeta mer strukturerat och överskådligt med budget och prognos. Vi har börjat med en enklare basnivå som vi sedan kontinuerligt förbättrat som t.ex. med införandet av Planacy's HR-modul. Vi har nu tagit beslut om att även implementera Planacy i övriga skandinaviska länder."

Björn Fröblom
FP&A Manager Scandinavia på Clear Channel

Årets partner fyra år i rad!

Årets Planacy Partner år 2019

 

Årets Planacy Partner år 2020

 

Årets Planacy Partner år 2021

 

Årets Planacy Partner år 2022

 

 

 

 

Planacy - en del av din IT-miljö

Planacy är byggt för att kunna prata med andra system.

I många av våra kundprojekt läser vi in data i Planacy från en eller flera datakällor som t.ex. affärssystem, redovisningssystem, HR-system och tidredovisningssystem. 

En mycket vanlig integration är kopplingen till beslutsstöd som t.ex. Qlik Sense, Power BI och Tableau. Med denna integration får du utväxling på din redan framtagna datamodell och får en sammanhängande miljö för analys, rapportering och planering.

planacy-system-updated

 

planacy-cost-updated

 

Vad kostar Planacy?

Planacy säljs med en prenumerationsbaserad licensmodell. Du betalar för antalet användare i miljön - inga extra avgifter tillkommer för testmiljö, administrativa användare eller för dotter- och moderbolag som ska ingå i samma lösning.

Avtal tecknas antingen för användande utan bindningstid eller på 12-24 månader. Du har alltid tillgång till senaste version av Planacy och möjlighet att vid behov skala upp och ner på antalet licenser.

Hör av dig till oss. Vi har stor erfarenhet av att räkna på helhetskostnaden kring en Planacy-lösning som inkluderar projekt, licenser, driftmiljö och utbildning.

Vi tar projektet i mål

Planacy AB använder sig av en partnermodell där utvalda leverantörer säljer och genomför projekten ute hos kunderna. Lika viktigt som det är att välja rätt systemstöd är det viktigt att även välja rätt konsultpartner.

Vi är ett pålitligt och resultatinriktat konsultföretag som är enkla att ha att göra med. Vi var med när Planacy startade år 2015 och har med åren byggt upp en solid erfarenhetsbank som gör att vi kan hjälpa dig få ut det mesta ur din Planacy-investering

planacy-partner-updated

 

Så arbetar svenska företag med sin finansiella planering


Läs rapporten om hur svenska företag driver sitt budget- och prognosarbete. Innehållet bygger på ett stort antal intervjuer och är producerad mars 2023.


sa-arbetar-svenska-foretag-med-budget-prognos-2023

 

 


Varför Exsitec?

 

 

 

 

 

3 (2)-1

Vi har lång erfarenhet

Exsitec har hjälpt företag att digitalisera sina verksamheter i över 20 år och tillsammans med våra kunder har vi genomfört tusentals projekt.

2 (7)

Långa kundrelationer

Med en tydlig förvaltningsmodell utvecklar vi kundrelationer där vi skapar värde för våra kunder, på kort sikt såväl som på lång sikt.

1 (4)

Vi kan integration

Med lång erfarenhet av systemstöd har vi kunskapen att förstå de digitala behoven – och skapar en kraftfull helhetslösning med era verksamhetsstödjande system.

Ett enklare budgetarbete

 

Med Excel

Budgeten är den stora årliga gemensamma planeringsaktiviteten i många företag. En aktivitet som tyvärr ofta förknippas med stress och sena kvällar för den som driver arbetet.

Process, data och användare ligger i olika system och arbetet mellan finance och verksamheten hänger inte ihop. Avdelningarna sitter med sina egna Excel-ark och skickar vidare dem till budgetansvarig som manuellt får mata in siffrorna i den centrala lösningen. Ändras en plan reflekteras inte ändringen automatiskt i alla andra planer.

Viktig tid går och det finns inget sätt att se hur en ändring slår finansiellt och operationellt i resten av verksamheten. Kvalitén på siffrorna ifrågasätts och ofta är det en eller två personer som vet hur Excel-lösningen hänger ihop. Något som gör processen personkänslig och svår att växla upp.

Utmaningar

 • Mycket tid och energi går åt till tråkigt repetitivt arbete. Kan tiden användas bättre?

 • Många manuella steg ökar risken för att misstag görs. Kan eventuella fel hittas och vad blir annars konsekvensen?

 • En tidsutdragen process gör att siffrorna snabbt blir inaktuella och ifrågasatta. Går det att öka värdet genom att arbeta på ett annat sätt?

 

Med Planacy

Planacy hjälper dig automatisera och accelerera ert arbete med budget. prognos och planering. Öka samarbetet mellan finance och verksamheten och få ett kraftfullt stöd för att driva både enkel och komplex planering

Med Planacy får du stöd för att:

 • Uppdatera planer och prognoser snabbt
 • Stärka samarbetet och kopplingen mellan verksamhetens operativa och finansiella planer
 • Identifiera, analysera och hantera förändring
 • Frigöra tid och bedriva ett mer värdeskapande planeringsarbete

Med Planacy Excel add-in kan du enkelt läsa ut data från Planacy till Excel. Skapa t.ex. era prognoser i Planacy och använd Excel till rapportering/analys eller låt ert befintliga rapportpaket uppdateras med data automatiskt från Planacy.

Möjligheter

 • Gör mer på mindre tid. Driv en effektivare planering genom att förenkla, automatisera och integrera process, data och organisation.

 • Lita på siffrorna Öka kontrollen över process och data och få full spårbarhet i vem som gjort vad och när.

 • Kapa kalendertid. Med snabbare processer kan du blicka framåt oftare och reagera och agera snabbare, tidigare och mer datadrivet vid avvikelser mot planen.

TIPS

Prata Planacy med mig

Med mig kan du prata om allt från val av verktyg till projekt och dess kostnader. Ta kontakt direkt eller fyll i dina uppgifter så hör jag av mig.

hakan-hellmer-v6-1

Håkan Hellmér

Affärsutveckling