Vi är experter på systemintegration

Som företag idag behöver man kunna svara upp mot en ökad förändringstakt och högt ställda förväntningar från kunder och medarbetare. För att lyckas med detta krävs en flexibel systemmiljö där det går snabbt att införa och byta ut olika system och samtidigt automatisera informationsflöden mellan dessa. 

Vi förser nordiska företag och organisationer med hållbara integrationslösningar för bland annat affärssystem, e-handel, crm och logistik för högre automatisering, färre kostsamma fel och snabbare digitaliseringstakt.

GUIDE: INTEGRATIONSBIBELN
Namnlös design (71) (1)

 

 

 

 

Vilka system vill du integrera? 

Frågor & svar

Vad är best of breed?

Best of Breed är en strategi som bygger på en kombination av system, där varje system är bäst på sin sak. Detta ger inte bara en bättre helhetslösning utan även större flexibilitet och bättre hållbarhet över tid. Med en sådan strategi blir naturligtvis systemintegration centralt

Vad är en integrationsstrategi?

En integrationsstrategi drar upp riktlinjer för hur de system som finns i organisationen ska samverka. Den grundas i organisationens IT-strategi och behandlar faktorer som tillgänglighet, vidareutveckling och drift.

Vad är en integrationsplattform?

En integrationsplattform driftar integrationer och rätt implementerad ger den möjlighet till en hög nivå av samordning, skalbarhet och återanvändbarhet. Integrationsplattformar bidrar dessutom till bättre transparens samt hantering av fel och larm i de integrationer som driftas däri.

Mer om integrationsplattformar ->

Varför är det viktigt med API:er?

API:er tillgängliggör information och funktioner i deras underliggande system. De flesta moderna affärsapplikationer har öppna API:er som underlättar integration med andra applikationer.

Att två system har öppna API:er betyder inte att de automatiskt kan prata med varandra utan vanligtvis behöver information översättas hanteras så att mottagande system kan förstå den.

API:er kan också användas för att skapa struktur och enhetlighet i en organisations systemlandskap samt användas för att paketera oraganisationsunik affärslogik och tillgängliggöra den för andra system.

Vad är en standardintegration?

Standardintegration används för att beskriva en integration som helt, eller till stora delar, är standardiserad. Detta innebär i regel en lägre kostnad, men också en begränsad flexibilitet i lösningen.

Begreppet används av såväl programvaruleverantörer som konsultföretag. Som kund är det därför viktigt att förstå vem som ansvarar för lösningen, hur många andra kunder som kör lösningen och vilka begränsningar som finns.

Vad kostar en integration?

Prismodellen för integrationslösningar mellan system varierar. Enkla och återanvändbara integrationslösningar kommer ofta med en uppstartskostnad och en månadskostnad, medan mer avancerade lösningar kommer med en månadskostnad samt kostnaden för ett införandeprojekt.

Enkla och återanvändbara lösningar kan till exempel kosta 20 000 kr i uppstartsavgift samt 1 000 - 5 000 kr / månad i månadskostnad.

Mer avancerade lösningar behöver alltid, till olika grad, anpassas efter era unika behov.

Vår modell


Vi strävar efter att leverera det bästa av två världar!
Vår modell bygger på tre delar som tillsammans skapar en enkel och kostnadseffektiv lösning,
utan att kompromissa med långsiktig hållbarhet och flexibilitet.

 

 

 

 

 

web-ball-intagration - cog wheel

 

Plattform

En modern integrationsplattform ger förutsättningar för en hållbar lösning. Samla samtliga integrationer och flöden på samma plats, på ett modernt sätt.

web-ball-boxes

 

Förberett

Vi har färdiga anslutningar och flöden att utgå från. Det medför en snabbare uppstart och de absolut bästa förutsättningarna för en hållbar integration i längden.

web-ball-puzzle

 

 Anpassat

Våra integrationsteam hjälper er anpassa lösningen utifrån era unika behov. Säkerställ att ni får en integrationslösning som passar just era processer och flöden.

Några av de tjänster vi erbjuder

Integrationsplattform (iPaaS)

Vi hjälper er få en modern plattform för integration på plats.

 

Integrationsprojekt

Våra integrationsteam har erfarenhet från hundratals integrationsprojekt och hjälper till från start till mål.

 

Integrationsstrategi

För att lyckas med systemintegration behövs medvetna beslut. Utifrån era verksamhetsmål hjälper vi er formulera en strategi.

 

IT-arkitektur

Våra arkitekter kan hjälpa er med genomlysning av befintlig systemmiljö och att hitta rätt väg framåt.

 

Automatisering

Automatisering genom smarta och molnbaserade lösningar.

 

Hittar du inte vad ni behöver hjälp med? Skicka en fråga direkt via vårt formulär.001liseberg

 

 

Integration och skräddarsydd utveckling åt Liseberg

Mindre manuellt arbete med kraftfulla integrationer är en
effekt av Lisebergs digitaliseringsresa.

 
Viktiga framgångsfaktorer för integrationsarkitektur

Se på vårt webinar om hur man, genom en hållbar arkitektur, skapar bättre överblick, skalbarhet och kostnadseffektivitet i sina integrationer.

Eller läs mer om olika integrationslösningar här

 

 

 

 

 

Prata integrationer med mig

Med mig kan du prata om allt från val av system till projekt och dess kostnader. Ta kontakt direkt eller fyll i dina uppgifter så hör jag av mig.

Martin Kaldma WebP

Martin Kaldma

Integrations-chef
Mobil: 073 - 851 70 70
Epost: martin.kaldma@exsitec.se