dashboard-management-white

 

 

Entré Hantverksdata

Hantverksdatas projektsystem Entré är det kompletta systemet för företag inom service- och entreprenad. Kärnan i systemet är arbetsorder och projekthantering som förenklar vardagen och effektiviserar verksamheten.

Utvecklat för hantverksbranschen

Entré är det branschanpassade projektverktyget med funktioner som är utvecklade för entreprenad- och serviceföretag. Kärnan i systemet är hanteringen av projekt med material och tid samt serviceflöden.

Kraftfull projekthantering

Entré har otaliga funktioner för projekthantering som underlättar för administratörer och projektledare inom entreprenad- och servicebranscherna. Projektstyrningen tillåter dig att gå in i detalj och se vad som händer i realtid i varje projekt. Exempel på funktioner för projektstyrning du får i Entré är: Budget, lyftplan, SVA, prognos, rapporter, projektdagbok, projektplanering/GANTT, resursbehov och resursplaning.

Stark funktionalitet för serviceverksamhet

Entré Service är anpassat till företag med olika typer av serviceverksamhet. Detta hjälper båda att enkelt se över och planera serviceåtaganden för olika typer av anläggningar (exempelvis larm, kyla, el, hiss osv). Exempelvis kombinerar lösningen allt från kundöversikter, serviceorder, aktivitetshantering, servicelistor och historik med möjlighet att koppla aktiviteter till avtalsfakturering för serviceavtal.

 Projektsystemet för service- och entreprenadbranschen

Med över 50 års erfarenhet inom service och installation, är Entré Hantverksdata anpassat till de olika branscherna för att ni ska få ut det mesta av lösningarna. Systemets kärna är projekthantering och de olika modulerna i systemet gör att ni får full koll på era projekt och kan arbeta mer effektivt. 

"Allt hänger ihop och vi har en väldigt lätt överblick över alla funktioner. Vi har sparat in en heltidstjänst med Entré."

- Morgan Larsson, VD - Elservice AB

System (3) (1)

 

6 saker du kommer gilla med Entré Hantverksdata

 

 Projekthantering

Projekthanteringen är genomgående i hela systemet. Varje gång du skapar en post i någon av modulerna kan du ange vilket projekt den hör till. Så fort statusen har uppdaterats får alla som är inkopplade i projektet notis om förändringen. Detta ger en full överblick över projekten för såväl hantverkare som projektledare.

Entré är fullt med olika funktioner som underlättar projekthanteringen och gör Entré till ett effektivt verktyg för administratörer och projektledare inom entreprenad- och servicebranscherna.

Ladda ner produktöversikt

 

Orderhantering

Med orderhanteringen i Entré kan arbetsledaren kan skapa upp en offerter med anbudspris, arbetskostnad för ROT-beräkning och beskrivning av anbudet och möjlighet att bilägga dokument som specifikationer, bilder, ritningar mm.

Anbudet skickas direkt via mejl och kan då öppnas i mobilen eller en webbläsare. Kunden kan gå igenom detta och kommunicera med arbetsledare via interna meddelanden som sparas och loggas. De kan också acceptera anbudet via BankID.

Ladda ner modulöversikt

 

Tid & lön

Tidsplaneringen och -registreringen i Entré är entreprenadbranschens mest flexibla och kompletta. Tidsregistreringen i tillsammans med modulen Lön ger dig ett kraftfullt verktyg som underlättar ditt arbete. Tid som registrerats i modulen Tidsregistrering kopplas samman med projektstyrningen och projekten kan därför visas med redovisade timmar och upparbetad lönekostnad. Tiden som registrerats återanvänds i löneberäkning, projektstyrning och vidaredebitering till kund utan att behöva registreras igen.

Ladda ner modulöversikt

 

Redovisning & leverantörskontra

Med redovisningsmodulen i Entré håller ni koll på att ni redovisar rätt. I och med att modulen är integrerad med resterande moduler i systemet kan ni hämta bokföringsunderlag både manuellt och automatiskt från kundreskontra, leverantörsreskontra, lön mm.

Ha koll på dina leverantörsfakturor och betala i tid. Använd EDI för snabb, korrekt och tidsbesparande registrering. Alla fakturor och betalningar hamnar automatiskt i bokföringen. Ta ut momsrapport, balans- och resultaträkning.

Ladda ner modulöversikt

 

 Serviceanläggning

Entré Service riktar sig till företag med olika typer av serviceverksamhet. Serviceanläggning bygger på ett register som hanterar olika typer av anläggningar. Det kan vara en larmanläggning, kylanläggning, elcentral, panna, hiss, fastighet mm. Du kan självklart blanda olika typer av anläggningar på samma kund. Varje anläggning har dels en komponentlista, dels en åtgärdslogg för att dokumentera serviceåtagande m.m.

Ladda ner modulöversikt

 

Lagerhantering

Att ha koll på lagret är en del av vardagen på ett företag i hantverksbranschen. Modulen Beställningar/Lager hanterar de aktiviteter och lagerrutiner ni behöver för att underhålla ert lager på rätt sätt. Att i realtid ha koll på lagersaldo och beställningar gör att både du och kunden har koll på vad som finns tillgängligt, identifiera bristvaror och beräkna när dessa kan förväntas komma in. Med materialplaneringen kan beställningar skapas automatiskt till grossist.

Ladda ner modulöversikt

Exempel på fler funktioner i Entré Hantverksdata

Med projektplaneringsfunktionen i Entré kan projektets början och slut markeras i ett GANTT-schema. Varje projekt kan delas upp i etapper och moment som innehåller kalkyltimmar. Dessa summeras sedan upp i projektet. 

Objekten som skapats i projektplaneringen uppdateras sedan via tidsregistreringsfunktionen, vilket gör det möjligt att se genomförandegraden i projektet. Det går även att se var i projektet flaskhalsar och kritiska punkter förekommer.

Till samtliga projekt skapas en projektdagbok för alla dagar i projektet. Dagboken kan användas för att anteckna exempelvis väderförhållanden, hur många hantverkare som var på plats under dagen eller annat som påverkat arbetet. Dessutom kan avvikelser som uppstått i arbetet under dagen skapas som händelser och dokumenteras. 

I Entrés inventariemodul kan ni hålla ett inventarieregister och dessutom göra planmässiga avskrivningar på era inventarier.
Artikelskanningen möjliggör att ni kan inventera direkt med hjälp av era mobiltelefoner. Tack vare materialplaneringen får ni även funktionen att kunna skapa egna inköpsordrar utifrån era behov och krav. Systemet varnar när ni har brist i lager och skriver automatiskt ut etiketter med exempelvis pris eller lagerplats när leveranser kommer in.

 


Varför Exsitec?

 

 

 

 

 

web-ball-people

 

4000 kunder
i Norden

Exsitec har hjälpt företag att digitalisera verksamheter i över 20 år och tillsammans med våra kunder har vi genomfört tusentals projekt.

web-ball-prize

 

Långsiktiga
kundrelationer

Med en tydlig förvaltningsmodell utvecklar vi kundrelationer där vi skapar värde för våra kunder, på kort sikt såväl som på lång sikt.

web-ball-intagration - cog wheel

 

Vi kan integration

Med lång erfarenhet av systemstöd har vi kunskapen att förstå de digitala behoven – och skapar en kraftfull helhetslösning med era verksamhetsstödjande system.

3 steg för kontroll och uppföljning i serviceföretag

 

 

 

Prata Entré med mig

Med mig kan du prata om allt från funktioner till kostnader, integrationer och implementering. Ta kontakt direkt eller fyll i dina uppgifter så hör jag av mig.

Jonathan (1)

Jonathan Rogerstam

Affärsutveckling