Qlik Sense licenser

Vi hanterar årligen en stor mängd licensfrågor som rör Qlik Sense.

Tveka inte att fråga oss om du har frågor kring nya licenser, minskning av befintliga licenser eller hur Qlik Sense licensmodell fungerar.

1

Qlik Sense
på 3 minuter

Se möjligheterna med ett modernt beslutsstöd .

2

Licensmodell

Två versioner av Qlik Sense

Business

En komplett Qlik Sense SaaS-lösning. Hantera användare och samarbeta fritt i lösningen.

PRIS
USD/användare/månad. Faktureras årsvis.

$30

BINDNINGSTID
12, 24 eller 36 månader

PRISLISTA
Stafflad

LICENSER
Med Qlik Sense Business har du en enkel prismodell med en fast kostnad om $30 / månad och användare. Jämfört med Enterprise är kapaciteten i Business begränsad - se en jämförelse.

Enterprise

Samma som Business men fullt skalbar vad gäller resurser och användare samt val av drift-miljö.

PRIS
USD/användare/månad. Faktureras årsvis.

Analyzer: $40 och Professional: $70

BINDNINGSTID
12, 24 eller 36 månader

PRISLISTA
Stafflad & kapacitetsbaserad

LICENSER
För Qlik Sense Enterprise finns tre licenstyper vilka delvis kan mixas.

Med rätt licenser minimerar du kostnaden och ser till att varje användare får tillgång till rätt funktionalitet. Gör en prisförfrågan så hjälper vi dig till rätt licensmix.

3

Licenstyper för Enterprise

Analyzer User
En användarlicens som riktar sig till användare som endast ska visualisera och analysera data i färdiga applikationer. Användaren kan inte lägga till data som saknas i en applikation eller ändra/lägga till tabeller och diagram.

Analyzer är med sin begränsade funktionalitet billigare jämfört med Professional. Många organisationer köper in licenser så att en mindre grupp användare skapar och administrerar innehållet (Professional) medan en större grupp (Analyzer) endast kan konsumerera innehållet.

Professional user
En användarlicens för administratörer och avancerade användare. Med licensen kan du skapa, editera och publicera Qlik Sense applikationer samt administrera din miljö.

Vad skulle Qlik Sense kosta er?

Prata med oss. Vi har stor erfarenhet av att räkna på helhetskostnaden för en Qlik Sense lösning.

Gör en prisförfrågan

Analyzer Capacity
En licens som användarmässigt fungerar som en Analyzer User men mer riktar sig till sällananvändare. En funktionell skillnad mellan de två licensformerna är att Qlik-mobil appen inte kan användas av Capacity.

En Capacity licens är inte knuten till en användare och användningen mäts i tid om 6-minuters perioder. Varje ny påbörjad 6-minutersperiod konsumeras som en (1) enhet.

Analyzer Capacity kan köpas i paket om 1000 minuter. Varje månadsskifte nollställs potten och ni får då 1000 nya minuter.

Till licensavtalet kan du även lägga till en buffert (kallad Overage) som förhindrar att inköpta minuter tar helt slut eller hindrar användare från att logga på. Bufferten kan vara begränsad eller obegränsad och köps automatiskt när standardpaketet för en månad tagit slut.

Ett exempel
Antag att du börjar analysera i en Qlik Sense-app. Du konsumerar då en enhet. När 6 minuter har gått konsumerar du en ny enhet. Enhetskonsumtionen fortsätter så länge du är aktiv i appen. Om du är aktiv i 26 minuter konsumeras 5 enheter (motsvarande 30 minuter), eftersom 4 enheter konsumeras efter 24 minuter och en extra enhet konsumeras för återstående tid. Är du inne i en app men inaktiv konsumeras inga enheter.

När all tid för en månad har konsumerats kan du inte längre komma åt Qlik Sense innan den månatliga återställningen sker. För att undvika att användare blir utelåsta från Qlik Sense kan du lägga till möjlighet för överkonsumtion i er prenumeration. Överkonsumtion kan antingen vara obegränsad eller med ett definierat tak.

Vad skulle Qlik Sense kosta er?

Prata med oss. Vi har stor erfarenhet av att räkna på helhetskostnaden för en Qlik Sense lösning.

Gör en prisförfrågan

Token
OBS - nya kunder kan inte köpa denna licens

Om du köpt Qlik Sense licenser före Mars 2018 så har du gjort det i form av tokens. Du kan fortsätta använda denna licensmodell (samt köpa fler tokens) men det lönar sig att byta över till användarlicenser då det även ger er tillgång till:

 • Qlik GeoAnalytics base
 • Alla Qlik Web Connectors (förutom SAP connectorn)
 • Qlik DataMarket Essentials

Två typer av licenser

User Access Pass

 • Lämpad för den frekvente användaren
 • Ger garanterad och obegränsad access för en (1) identifierad användare
 • Kostnad: 1 Token = 1 User Access Pass

För dig som tidigare använt QlikView så motsvarar denna licenstyp QlikView Named User CAL.

Login Access Pass

 • Lämpad för den icke frekvente användaren
 • Är ej bunden till en speciell användare
 • Kostnad: 1 Token = 10 Login Access Passes

Med denna typ av access får du rätt till 10 inloggningar mot Qlik Sense Servern under 28 dagar. Använda tokens kommer nollställas automatiskt efter 28 dagar.


Förutsättningar

 • 1 Token = 1 User Access Pass eller 10 Login Access Passes
 • Oavsett accesstyp kan en inloggad person (dvs ej anonym) vara inne samtidigt på 5 olika enheter (t.ex. PC, iPhone, iPad osv)
 • En använd Token kan allokeras om till en annan person eller accesstyp efter 7 dagars karantän
 • En token har ingen bindning till enskilda Qlik Sense dokument
 • Det finns en (1) maintenance policy. Denna är giltig för både Qlik Sense och QlikView
 • 1 Token ger tillträde till en hel Qlik Sense site oavsett om installationen består av flera servernoder
 • Minsta licensköp kräver köp av 5 Tokens

Login Access Pass exempel

 • När du loggar in i en Qlik Sense applikation så kommer ett login pass att användas direkt
 • Under 60 minuter kan du logga in/ut (på upp till 5 olika enheter) hur många gånger som helst. Bara ett login pass används
 • vOm du under 60 minuter blir utloggad på grund av timeout (standard 30 minuter) så kommer liksom ovan bara ett login pass användas
 • Om du är inloggad efter 60 minuter gått kommer ytterligare ett login pass att användas utan varningar eller meddelanden

Notera att du via inställningar kan begränsa hur många Tokens en användare eller användargrupp får ta per månad.

4

Vad kostar Qlik Sense?

Få svar snabbt

Gör en prisförfrågan - vi svarar under normal kontorstid inom 2 timmar. Vi har stor erfarenhet av att räkna på helhetskostnaden för Qlik Sense inklusive projekt, licenser, drift och utbildning.

Vad kostar Qlik Sense?

 

5

Få svar på dina frågor

Har du frågor om Qlik Sense licenser? Jag svarar gärna på dem. Med mig kan du prata om allt från strategi till teknik och licenser.

https://www.exsitec.se/hubfs/kristofer-round.png

Kristofer Gustavsson

Affärsutveckling

Vi ringer upp