Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering

Används produkten på det sätt användaren tänkt sig?

Används produkten på det sätt användaren tänkt sig?

I ett tidigare blogginlägg skrev jag om acceptanstestning, vad det är och hur man går tillväga när man gör ett sådant test. Ett acceptanstest bygger dock på att mycket gjorts rätt från början och är bara en “liten” del av det som ingår i området kring användartester.

Så låt oss idag backa ett par steg och diskutera helheten av ett användartest. Många undrar ofta varför man ska ha användartest och vilken nytta de uppfyller - så här kommer vår syn.

Hjälp oss förstå vem användaren är

Med hjälp av användartester kan vi få en bättre förståelse över vem användaren är, vilka problem de har och vad deras behov är. Vi får en klarare bild hur användaren tänker och hur de arbetar. Ett problem som vi kan ha en lösning för stämmer inte alltid överens med hur användaren vill lösa problemet, och genom tidig användartestning kommer vi förstå användarens sätt att arbeta.

“Användaren vill inte tänka, användaren vill lösa sitt problem snabbt”

Oftast tror och “önskar” en utvecklare att en användare ska jobba på “rätt” sätt, användarna ges ett problem och utvecklarna tror det kommer lösas på ett visst sätt. Vi glömmer dock bort att användarna kommer hitta en genväg eller kanske 6 stycken varav 2 kommer vara nullpointerexception..  buggar, errors och genvägar vi aldrig ens kanske skulle upptäcka. En användare som intensivt använder produkten ger det bästa resultatet, dessa “problem” är egentligen en “aha-upplevelse” med upptäckter kring delar som systemet kan utföra utan att vi ens tänkt på det. Underbart, eller hur?

Användartester är en metod för oss att testa den produkt vi utvecklar mot vår målgrupp. Med hjälp av ett x-antal användare kan vi testa en del av produkten och få resultat som vi kommer ha användning av. “

Att rita är billigare än att programmera och av den anledningen är det alltid bra att ha användarna engagerade redan under prototypstadiet. Jag skulle vilja påstå att den mest effektiva användartestningen är den som sker i början av utvecklingen. När en prototyp är framtagen som användaren kan interagera med, får man en klarare bild om man förstått de önskade kraven eller om de nya krav som tagits fram är logiska. Man märker direkt hur användaren arbetar och vill jobba med produkten, och här kan det komma fram många bra tankar och idéer! Att kunna snabbt ändra vyer, färg och form och funktionaliteter ger så mycket för alla inblandade.

“En användare är bättre än inga användare, och en användare i början är bättre än femtio i slutet”

Hur många testanvändare behövs det? Är 1 användare för lite, kan vi få ut några resultat av fem användare och vad gör vi med en större grupp användare?

Har vi få användare så kommer resultatet analyseras kvalitativt. Har vi en mycket större grupp då är målet att få ut kvantitativt resultat. Beroende på vad vi vill få ut av våra användartester så kan vi bestämma oss för kvalitativa eller kvantitativa.

  • Kvalitativ: Mindre grupper användare ger möjlighet till en djupare förståelse av användare, personliga idéer och tankar samt förståelse av användarens beteenden mot produkten. Tänka-högt-metoden är en bra metod för kvalitativa användartester.
  • Kvantitativ: Sammanställer data från en större grupp användare. Vi vill veta hur ofta något inträffar. A/B testning med Google Analytics är ett vanligt tillvägagångssätt för kvantitativa användartester.

Användartester tillsammans med delleveranser är viktigt för att upptäcka buggar som uppstår, hur användaren jobbar med produkten och vilka missförstånd som kan uppstå. Vad tar användaren för genvägar, vilka frågor/missförstånd uppstår, buggar, följer funktionaliteten vi gjort kraven?

UserTests

Det är viktigt att veta vad det är vi testar, att man ger en klar bild för alla inblandade, både testledare och testpersonerna, som ska testa. Användaren som testar ska få en förklaring vad förväntningarna är och resultatet ska ge för slutsats. Beroende på test kan man bestämma miljö och hur testet ska utföras. Är det i alfa-testningsfas (det vill säga en skarp produkt) så är det bra om användaren är i en miljö hen är van vid att jobba i, är det i beta-fasen så kan användaren vara i utvecklarens miljö. Det ska dock vara så avslappnande som möjligt och det är något som alltid eftersträvas, utgå från vad som passar användaren.

“Användaren gör aldrig fel, det är systemet det är fel på”

Användarens upplevelse och sätt att lösa problem får vi alltid ut från ett användartest och det är då vi förstår nyttan i det vi ska leverera. Vi designar något som ska användas på ett visst sätt men användaren löser det på ett annat sätt, användaren gör rätt.

Användartester är ett bra sätt för alla parter inblandade att bygga en förståelse för hur användaren interagerar med en produkt. För att få ut den bästa produkten som ger ett värde och nytta för användaren så ska användaren vara fokus genom hela processen. Att användaren är delaktig tidig i utvecklingsfasen där vi testar tidigt och testar ofta så kan vi säkerställa att resultatet vi levererar är den bästa för användaren.

Kontakta skribenten

Exsitec
Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering