Att komma igång med hållbarhetsrapportering och CSRD

I takt med ökad medvetenhet om hållbarhet och samhällsansvar ställs företag inför kraven från det nya EU-direktivet, CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Att integrera hållbarhetsrapportering, även kallad ESG-rapportering (miljömässig, social och styrningsmässig information), har blivit en central del av företagens ansvar, men hur tar man de första stegen? I denna artikel kommer vi gå igenom en praktisk guide i fem steg för att komma igång med hållbarhetsrapportering.

 

 

 

 

 

Nyckelsteg för CSRD-efterlevnad och hållbarhetsrapportering:

 

1. Förstå CSRD-direktivet och hur företaget påverkas

Innan du dyker in i hållbarhetsrapportering, se till att du har en god förståelse för direktivet och dess rapporteringsstandard, European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Utvärdera om det finns behov av att omstrukturera befintliga rapporteringsprocesser och resurser för att anpassa er till de nya kraven. Ta hjälp av en expert om det behövs! 

 

2. Förbered och påbörja den dubbla väsentlighetsanalysen

En av de mest fundamentala aspekterna i CSRD, och vad som även ligger till grund för hela hållbarhetsrapporteringen, är den dubbla väsentlighetsanalysen. Analysens syfte är att förstå företagets påverkan, risker och möjligheter ur ett hållbarhetsperspektiv. Genom den dubbla väsentlighetsanalysen strävar man efter att identifiera de hållbarhetsaspekter som företaget påverkar och påverkas av. Detta görs med målsättningen om att sedan kunna rapportera kring dessa områden.

 

3. Granska er datainsamling

Få en överblick varifrån ni får er data samt hur ni kvalitetssäkrar den. CSRD kräver en mängd olika data som återfinns i flera olika system. Viss data kan även kräva manuell datainsamling vilket gör att hela processen inte går att automatisera via system. Att veta vart ni samlar och arbetar med er data är av stor vikt. Här kan även ett ESG-system vara till hjälp för att underlätta insamling och kvalitetssäkring av er hållbarhetsdata. 

 

4. Förankra och förverkliga strategin inom företaget

Utbilda och anpassa er organisation utefter de förändringar som kommer från CSRD. Sätt upp interna processer för att utvärdera och adressera påverkan såväl som att arbeta med värdekedjan. Arbeta med ständiga förbättringar, inte minst av den dubbla väsentlighetsanalysen.  

 

5. Början på en lång resa 

CSRD-direktivet innebär en lång hållbarhetsresa. Förankra ESRS med hållbarhetsmålen och låt arbetet bli en naturlig del av hela organisationen. Låt lärdomarna från CSRD och ESRS hjälpa er i att gå från strategi till handling. Till en början kan dessa satsningar innebära ökade kostnader, men med tiden så kommer arbetet, om det omhändertas korrekt, att resultera i vinster och ökad konkurrenskraft. 

Avslutningsvis; Hållbarhetsrapporten kommer att ingå i ert företags årsredovisning som en separat del. Direktivet ställer högre krav, något som innebär att flera aktörer och funktioner inom företaget är med på denna resa. För en resa är precis vad det är. CSRD innebär en förändringsprocess som innebär arbete över en lång tid. Genom att planera och förbereda er på dessa förändringar redan i dag, kan ni försäkra er om att ni är redo när ni väl omfattas av kraven.

 

 

 

 

Vad undrar du kring CSRD?

Har du frågor eller funderingar kring artikeln, system för hållbarhetsrapportering eller CSRD? Kontakta mig direkt eller fyll i formuläret så hör jag av mig!

Joel persson

Joel Persson

Head of Sustainability Offer