Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering

Beslutsstöd genom dataanalys - tänk i nya banor

Beslutsstöd genom dataanalys - tänk i nya banor

Effektiv dataanalys är en av nycklarna till framgång för företag i det tjugoförsta århundradet. Eller, det är en sanning med modifikation. För att kunna förbättra din verksamhet med hjälp av data krävs det att vissa grundläggande insikter har uppnåtts. När dessa är nådda kan de hjälpa dig att fatta informerade beslut. Du kan då exempelvis använda beslutsstöd att hjälpa dig se nya mönster och sammanhang, vilket kan hjälpa dig tänka i nya banor kring hur du vill driva din verksamhet framåt.


Insikter genom dataanalys

Förståelse för den data som är tillgänglig möjliggör att den kan nyttjas vid beslutsfattande. Kom ihåg att kärnan vid dataanalys inte handlar om att automatisera beslutsprocessen. Kärnan handlar istället om insikt - eller att ge dig själv förmågan att få en mycket mer exakt och djupare förståelse av problemet du har framför dig. Dataanalys är inte utformad för att ta steget åt dig och autonomt förstå, analysera och lösa problem. Den är istället avsedd att se till att du har allt du behöver för att veta att de steg du tar är rätt. Låt dataanalys upptäcka mönster i din verksamhet, så att du kan tolka dessa mönster med din egen intuition och den kunskap du har om din verksamhet.

Beslutsstöd gör din vardag enklare

Dataanalys bör utformas som ett sätt att komplettera den kunskap du redan har om din verksamhet. Stärka den och arbeta med den för att skapa något mycket kraftfullare än vad något av elementen kan skapa på egen hand. Det blir då enklare att:

  • Fatta beslut som är grundade i fakta som är grundade i din verksamhet.
  •  Se sammanhang mellan olika faktorer som inte har en naturlig koppling, genom att exempelvis sammanfoga en mängd olika datakällor visualisera resultatet. 
  • Inspirera till åtgärder inom organisationen, då de mönster och sammanhang som framträder på ett tydligt sätt kan erbjuda en väg framåt.

Med hjälp av beslutsstöd kan du få en övergripande bild över din verksamhet, så att du kan se vilka nyckeltal som är starka och vart förbättringspotential finns. 

Kombinerad expertis

Du har expertkunskap inom din verksamhet, hur den är strukturerad och vad som är viktigast att veta för att skapa värde. Vi på Exsitec har expertkunskap inom beslutsstöd, och hur olika verktyg kan användas för att sammanställa och översätta data från er verksamhet till värdeskapande aktiviteter. Genom vår breda bakgrund från en mängd olika branscher kan hjälpa er att hitta lösningen på sådana behov och problem som kan vara svårt att sätta ord på. Tillsammans kan vi kombinera vår expertis för att hitta de lösningar som passar er verksamhet allra bäst.

Läs mer om beslutsstöd

Nyfiken på hur vi kan hjälpa er med beslutsstöd? Kontakta oss för att få reda på mer

 

Kontakta skribenten

Exsitec
Exsitec

Experter på verksamhetssystem och digitalisering